Български и румънски магистрати обмениха опит в Балчик

Mar 25th, 2017 | От | Category: Актуални

Румънски магистрати от Мангалия гостуваха в Балчик по покана на Районния съд в града. Гостите са разказали за структурата на съда в Мангалия, начина на провеждане на съдебните заседания и натовареността на магистратите, съобщи председателят на Балчишкия съд Ивелина Велчева. Споделено е, че в Районния съд в Мангалия работят 8 съдии, като един магистрат разглежда годишно около 1000 дела. Румънските гости са разказали още, че от 10 години работят с програма за създаване на електронна папка.

Юристите от двете съдилища са коментирали съдебни практики от областта на гражданското и наказателно право в двете държави, заповедните производства и прилагането на европейските регламенти.

Чуждестранните юристи са се интересували от начина, по който се извършва случайното разпределение на делата у нас, а също от ролята на съдебния заседател в съдебния процес по наказателни дела, от вида на електронното дело и сроковете за постановяване на съдебните актове.

Районният съд в Мангалия е създаден през 1995 година и румънските гости са били впечатлени от историята на съда в Балчик, който съществува от 137 години. Те са разгледали с интерес и архива на съда, където се съхраняват документи на 100 години.

Във връзка с посещението на юристите от Румъния в Районен съд – Балчик беше обявен Ден на отворените врати. По време на визитата е договорено  срещите между магистрати от двете съседни страни да станат регулярни.

Емилия Укова

Bръзки с обществеността

Коментарите са затворени.