МОРСКИЯТ КЛУБ БАЛЧИК ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2016 ГОДИНА

Mar 25th, 2017 | От | Category: Актуални
 • Строга финансова дисциплина.
 • Грижа за възстановяване, развитие и разширяване на материалната база.
 • Към най-малките – фокус върху правилната постановка на обучението, системна подготовка, индивидуална работа за формиране на бъдещи успешни състезатели и отбори.
 • Търсят се помощник-треньори за сезон – лято 2017.
 • Благодарности към спонсорите, към които е вписана и Кооперация „Черно море – Балчик”.

Такива са част от изводите, които могат да бъдат направени, след проведеното отчетно събрание на Морския клуб – Балчик на 18 март т.г. Събранието бе открито и се проведе в салона на хотел „Селена” от 16 ч. Дневният ред на Сдружение „Морски клуб – Балчик” бе систематизиран в 5 основни точки:

 1. Финансов отчет на управителния съвет на клуба.
 2. Освобождаване от отговорност на управителния съвет за разходите, направени през 2016 год.
 3. Доклад за спортно-състезателната дейност през 2016 година. Отчет на треньора.
 4. Набиране на нови членове.
 5. Разни.

Деловата работа на събранието бе ръководена от неговия председател Стоян Георгиев, а отчетът на треньора извърши Александър Славчев.

В доклада към финансовия отчет бе подчертано, че основен източник за финансиране на Сдружението остава Община Балчик, с предоставени за 2016 година 40 000 лева. От дарения са получени още 10 750 лева, а събраният членски внос е  в размер на 910 лева.

Най-голям дял в извършените разходи се пада на издръжката за основна дейност: инвестиции, направени за състезателни лодки, оборудване и апаратура, учебно-тренировъчна дейност, участия в състезания, домакинство на „Добруджа къп”; оперативните разходи са свързани основно с обезпечаване на спортно-състезателната и обучителната дейност, заплати и осигуровки.

Всички разходи са извършени при строго спазване на съществуващите норми и в съответствие с календара за участия в състезания, утвърден от БФВ за 2016 година, а средствата от дарения са оползотворени съобразно волята на дарителите.

Към 31.12.2016 г. Сдружението разполага с парични средства в размер на 11 527,02 лева, а дълготрайните материални активи възлизат на  93 370 лева.

Изразходваните средства са осигурили участието в общо 18 състезания за 2016 година,

разделени по следния начин:

национална ранглиста за швертботи: регати „Юнга” – Варна, „Бриз-пролет” – Варна, „Циклон” – Поморие, „Черноморец” – Бургас, „Русалка”, „Порт Варна”, „Съединение” – Царево, „Тол шипс” – Варна, към същата група регати е и държавното първенство за неолимпийски класове в Бургас;

килови яхти”: „Добруджа къп” – домакинство на Балчик, „Порт Варна”, държавно първенство – Несебър, Варна „Ченъл къп”, Atlantic Rally for Cruisers (ARC) 2016;

състезания, които не са част от ранглистата: „Добруджа къп” – Eforie Nord, Мос Николае – Siutghiol; „24-ти май”;

държавно първенство Ял-6: регата „Трети март”.

Тези състезания донесоха многобройни отличия за участниците и гордост на Клуба:

 • При швертботите са спечелени общо 21 медала, които 3 златни, 8 сребърни и 10 бронзови;
 • В клас „Оптимист” – медалите са три;
 • В клас „Лазер 4.7” – те са дванадесет;
 • В клас „Кадет” – два медала;
 • В клас 420 – четири медала;
 • При киловите лодки спечелените медали са четири: 2 златни, 1 сребърен и 1 бронзов, като последният е от държавното първенство, проведено в Несебър;
 • Успех за клуба и за държавата е участието на Blue Magic в ARC, която зае достойното четвърто място в своя клас.

Зад извоюваните медали стоят имената на най-добре представилите се състезатели:

Борислав Тодоров и Вилислав Димитров в клас „Оптимист”; в клас „Лазер” Марин Пенев е спечелил общо осем медала за годината, което му отреди 6-о място в републиканската ранглиста (като при това не е взел участие във всички състезания); в клас „Кадет” Ясен Великов и Димитър Георгиев имат второто място в Републиканското първенство за неолимпийски класове; в клас 420 – два златни и два сребърни медала са за Александър Славчев и Тодор Първанов.

В 60-тата по ред регата „Трети март” Морски клуб – Балчик участва с три екипажа, като този, воден от Николай Станев зае четвърто място.

В дискусиите за подготовка на млада смяна състезатели взеха участие треньорите и почти всички присъстващи членове на Клуба. Сериозно внимание бе отделено на предстоящия летен сезон. Изградената треньорска методика за подготовка на новопостъпващи, начинаещи и напреднали деца изисква време за индивидуална работа с всеки по отделно. Опитът, натрупан през 2016 година показва, че е наложително с подготовката да се заемат освен треньора поне още двама помощник-треньори и доброволци, които могат да занимават децата с различните направления на една цялостна морска подготовка.

Заявената воля на Управителния съвет и на членовете на Сдружението е да продължи дейността в обществена полза за по-нататъшното успешно развитие, разпространение и утвърждаването на ветроходството като спорт в града ни.

Илияна ДИМИТРОВА

Коментарите са затворени.