” Пясъчните дюни и скалните местообитания- част от красивата природа на България” Пътуваща фотоизложба в УБГ – Балчик

Mar 18th, 2017 | От | Category: Актуални

Близо 20 фотопана от изложбата в УБГ – Балчик ни показват  труда на проф. Светлана Банчева, гл. ас. Владимир Владимиров, доц. Ана Ганева и Малина Денчева от  Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, които насочват нашето внимание към възможността да се употребява в полза на хората опознаването на природните забележителности в нашата държава, както и да представят типичното за целевите екосистеми биологично разнообразие.

На фотопаната  виждаме част от скалните комплекси, изваяни от климатичните фактори, в съчетание със съвременното биоразнообразие на флора, фауна и микота /гъбеното царство/ на лишеите и мъховете. Виждаме застрашените от изчезване “персийска поветица”, “островърхата галилия”, “жълтата папоронка”….

Разбира се, изложбата има основна цел – да се подготви карта на разпространението на местообитанията, принадлежащи към този тип екосистеми и чрез набор от индикатори да се направи оценка на състоянието и ползите още в зародиш. Проф. Банчева умело  и увлекателно ни поведе през лабиринтите на природата- разказа ни за дюнните местообитания по Черноморското крайбрежие- Царевец, Сарафово, Приморско, Крапец, Дуранкулак, скалните образувания край Рудозем, Мадан, Самоков, Кричим…

Видяхме скритата красота, която излъчват немият лебед, жълтоногата средиземноморска чайка, планинската стърчиопашка, шахматната пеперуда. Как щях да разбера, заедно с останалите участници на изложбата, за зараждащите се подвижни/ бели/ дюни  и стабилизирани /сиви/ дюни, за тяхното ресурсно значение, екологичния риск, качеството на околната среда и въздействието върху нея.

Подчерта се отговорният фактор на човешкото ни присъствие сред Нейно Величество Природата. Именно нея трябва да съхраняваме и обогатяваме, да я балансираме чрез труд и съвест като мярка за едно съществуване, а това трябва да го правим постоянно и съзнателно.

Изложбата и представянето и в Ботаническата градина на Балчик е осъществено по проект “Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи, с рядка растителност в България /”SPA-EcoServies” по програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми”/, съфинансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 2009-2014 и Националния бюджет.

На отлично подредената изложба в оранжерията на Университетската ботаническа в Балчик може да се наслаждаваме до 19 март, когато ще бъде преместена в София, като още отсега започва да кипи подготовката за ознаменуването на 125 години от основаването на ботаническите градини в България, а управителката на балчишката градина- г-жа Валя Машкарова съобщи, че заедно със своите над 70 работници са започнали вече подготовката на този празник, заедно с предстоящия пролетен парад на лалетата в нашия град.

Така, че след откриването на тази скромна, но заредена с висок градус и значимост изложба,  започва и празникът  на красотата за всички нас.

Георги ЙОВЧЕВ

Коментарите са затворени.