Съдът потвърди 7500 лева глоба за унищожен археологически обект на нос Чиракман

Feb 18th, 2017 | От | Category: Актуални

Със свое решение Административният съд в Добрич остави в сила решение на Районния съд в Каварна, с което е намалена от 10 000 на 7 500 лева наложената глоба на каварненско дружество, което е извършило изкопни работи в имот в подножието на нос Чиракман. По този начин дружеството е унищожило част от  археологически обект.

Делото е образувано по жалба на „Kарвуна-МА“ ЕООД. Административният съд обаче е преценил, че са унищожени археологически структури и находки, безвъзвратно загубени за историческото ни наследство и че при унищожаването е използвана земекопна техника, което се счита за утежняващо обстоятелство. Той смята, че Районният съд в Каварна неправилно е изменил наказателното постановление като е намалил размера на имуществената санкция. “Законосъобразна е преценката на наказващия орган при определяне размера на имуществената санкция от 10 000 лева – над предвидения в закона минимум…Явно и безспорно е, че извършеното се отличава с много висока степен на обществена опасност, причинило е неоценими щети и загуби от местно и от национално значение, които не могат да бъдат възстановени, районният съд не е следвало да намалява размера на наложената имуществена санкция”, се посочва в съдебното решение. Тъй като намалението на глобата не е обжалвано от Министерството на културата, Административният съд е оставил първото решение в сила.

За 7 март е насрочено друго дело в Административния съд, образувано по жалба на „Карвуна-МА“ срещу друго решение на съда в Каварна, с което е потвърдено друго наказателно постановление, издадено от вече бившия заместник-министър на културата Бони Петрунова. С него е наложена глоба от 5000 лева на дружеството за това, че е „Карвуна-МА“ ЕООД, като собственик на археологическа недвижима културна ценност, намираща се на нос Чиракман при изпълнение на инвестиционния му проект и предприети изкопни дейности в поземления му имот са разкрити археологически структури и находки. Дейността обаче не е спряна, за да се вземат мерки за запазване на разкритите структури.В резултат на извършеното нарушение частта от археологически обект „Праисторическо, антично и средновековно селище“ в местността „Чиракман“ е напълно унищожена, като заедно с археологическите структури и находки, е загубена и ценна научна информация за историята на района. Вследствие на изкопните дейности,свързани с отнемане на част от скалния масив във височина е изложена на риск и останалата част от археологическия обект, попадащ в съседния поземлен имот. Нарушението е извършено в периода януари-февруари 2015 г.

Станислава КРЪСТЕВА

Коментарите са затворени.