ВАС отмени разрешението американска компания да търси газ край Каварна

Feb 18th, 2017 | От | Category: Актуални

Върховният административен съд отмени разрешението за проучване на нефт и газ в блок Блок 1-11 Вранино край Каварна на американската компания „Парк плейс Енерджи Корп”. То бе издадено от министъра на околната среда и водите Светлана Жекова от служебния кабинет на Георги Близнашки.

През август 2014 г. тя издаде решение за съгласуване на внесените от американската компания цялостен проект ( за периода 2014 г. – 2019 г.) и годишен работен проект за 2014 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на Блок 1-11 Вранино.

Приетата от съда по делото комплексна експертиза посочва, че цел на търсещо-проучвателните работи са дълбоко залягащите въглищни пластове на Добруджанския въглищен басейн, за които се предполага, че съдържат значително количество газ метан. В цялостния работен проект се предвиждат дейности по търсене и проучване на суров нефт и природен газ от въглищните хоризонти. В проекта не се предвиждат дейности по търсене и проучване на шистов газ. Според вещите лица, нито една от дейностите не включва технологии, попадащи под забраната на решение от 18 януари 2012 г. на Народното събрание на Република България за прилагане на технологията “хидравлично разбиване” при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България и решение от 14 юни 2012 г. за изменение на решението от 18 януари 2012 г. Предвижда се отварянето на стари сондажи и провеждането на нови сондажи, но техният брой, местоположение и дълбочина не са посочени. В цялостния проект не са посочени и технологиите и методите на търсене и проучване. Предполага се, че те ще бъдат приложени след изработването на проекти за съответните дейности. Всички дейности, свързани с теренни проучвания-сеизмика и сондиране, подлежат на оценка по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Според съда, решението на министъра не съответства на изискванията, тъй като не съдържа мотиви, направени са общи, повърхностни констатации за липса на отрицателно въздействие върху местообитанията, предмет на опазване в защитените зони. Магистратите считат, че трябва задължително провеждане на процедурата по екологична оценка/оценка на въздействието върху околната среда.

Според ВАС, цялостният работен проект, разработен от „Парк плейс Енерджи Корп.” незаконосъобразно е бил оценен, вместо да се проведе процедура по екологична оценка, съответно процедура по оценка на въздействието върху околната среда. Затова решението на министъра се отменя изцяло.

Съдът изпраща на министъра за ново разглеждане преписката по уведомлението, подадено от дружеството. Осъжда  Министерството на околната среда и водите да заплати разноските, които природозащитници са направили по делото.

Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Станислава КРЪСТЕВА

Коментарите са затворени.