В ход е проектът: „Новата картина на моя живот ! Арт терапия за хора с увреждания 2016 г.“

Jan 29th, 2017 | От | Category: Актуални

Основната идея на проекта е: Чрез средствата на изкуството да се помогне на хора с увреждания да преодолеят чувството за самота и непълноценност, ограниченията в мисленето си, страха от действие. Това ще им даде възможност : да опитат едно ново преживяване – духовно, да възстановят връзката със себе си, посредством наблюдението на природата;  да се освободят от чувството за самота и непълноценност; да излязат навън сред природата и чрез изкуството да изявят себе си; да открият собствените си творчески способности; да повярват в себе си и собствените си възможности и да се научат сами да преодоляват емоционалните проблеми чрез творчеството; да им се даде възможност на себеизява и да участват в изложба, която ще бъде представена пред обществеността.

Устойчивостта на проекта се гарантира, чрез популяризиране на дейността му сред хората с физически увреждания и мотивацията им да вземат дейно участие в следващи подобни проекти /мероприятия./

С популяризиране на проекта „Новата картина на моя живот ! Арт терапия за хора с увреждания 2016г.“, чрез медиите и Интернет ще се даде възможност на много хора /със специфични възможности/ да се приобщят към активния /начин на/ живот и по този начин да подобрят физическото и психическото си здраве /състояние./

Ще бъдат предизвикани творческите способности на хората с увреждания, като това ще стане повод /за покана/ за участие и в други подобни изяви.

Сдружението на инвалидите “Надежда“ Добрич е организация с многогодишен опит и е доказала своите качества като сдружение, което подпомага социализацията на хора с увреждания. Помага им да водят достоен живот, чрез организиране на множества подобни  мероприятия и ще продължи да търси възможности за финансиране за включването на хората с увреждания в социалния живот.

Последното успешно мероприятие от този проект бе осъществено съвместно с клуб „Хинап” Балчик, клуба на хората с увреждания и дълготрайни здравословни проблеми, с председател Димка Малева.

Олег ТЕМЕЛКОВ

Коментарите са затворени.