На 3 декември светът отбелязва Международния ден на хората с увреждания

Dec 5th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

p1160529Посланията на този ден са различни, защото и политиките по отношение на хората с увреждания имат много лица. Предизвикателството на днешния ден, обаче е,  че той задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите на хората с увреждания да слагат ударение върху човека и неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху увреждането му.

За съжаление, днес хората с увреждания се сблъскват с най-много трудности, когато се опитват да реализират правата си. Като общество трябва да осъзнаем, че те се нуждаят от особено внимание. Основна цел на политиките за хората с увреждания е да се създават условия те да имат същия индивидуален избор и контрол на живота си, както хората без увреждания. През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. Неговата цел е постоянно да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които се гарантира достъпът до архитектурна среда, достъп до образователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на обществен живот.

3 декември има за цел да повишава информираността по отношение проблемите на хората с увреждания и да популяризира необходимостта и предимствата от изграждане на равнопоставено общество, достъпно за всички.

Хората с увреждания нямат нужда от съжаление и снизходително отношение, от специално внимание и защитена среда. Те имат нужда от условия за независим и достоен живот. Затова е този ден, за да напомня, че хората с увреждания са граждани с човешки права, които трябва да бъдат зачитани, а не са социално слаби субекти, които имат нужда от защита. Да размисли обществото, да разклати предразсъдъци и промени стереотипи. А всичко това е един труден и дълъг процес, който изисква силата, енергията, посвещението на всеки един от нас, не само в един ден от годината. Този ден не е празник. Той не се чества, а отбелязва, за да напомнят хората с увреждания за себе си. Да напомнят, че ги има, че са част от обществото и трябва да заемат с право своето достойно място в него.

Деспина МАРИНОВА

Председател на Общинската организация на Съюза на инвалидите в България

 

Оставете коментар