Декларация относно действията на СУ „Св. Климент Охридски” и Министерството на културата по стопанисване на комплекс „Двореца и Ботаническата градина”

Nov 23rd, 2016 | От | Category: ВАЖНА

s41-1Ние, общинските съветници от Общински съвет – Балчик, водени от обществения интерес, изразяваме своето дълбоко безпокойство от поведението на две държавни учреждения на територията на Община Балчик. Министерство на културата и Софийски университет “Св. Климент Охридски” не могат да постигнат договореност и на входа на комплекс „Двореца и Ботаническа градина – Балчик”, който е сред най-посещаваните обекти в страната, да функционира една обща каса.

Общински съвет – Балчик категорично се обявява против събиране на две входни такси на две отделни каси, тъй като това води до крайно негативен отзвук и огорчение сред туристите. Функционирането на двете каси предизвиква ежедневни скандали, за които ни информират търговци, развиващи дейност в непосредствена близост и хотелиери. Недопустимо е след като Държавата и Общината изразходват огромни средства за имиджова реклама на Република България и Община Балчик, като дестинация за културен туризъм, гореспоменатите държавни учреждения, които са на държавна издръжка, да продължават с действията си да уронват престижа на Община Балчик като туристически културен център. Дългогодишният конфликт между Софийския университет и Министерството на културата, освен нанесеното непоправимо петно на българския туризъм, води и до двойни разходи за стопанисване на обекта, тъй като всяко едно от учрежденията прави такива за обезпечаване събиране на таксата и охрана на своята част от комплекса.

Призоваваме Министерство на културата и Софийския университет да решат спора кой да събира приходите и на входа да функционира една обща каса. Убедени сме, че това решение следва от необходимостта да се работи в насока утвърждаване на Република България и Община Балчик като желана туристическа дестинация, както и от създаване на необходимите условия за пораждане на положителни впечатления във всеки посетител на комплексa.

При невъзможност да се вземе адекватно решение за осигуряване на безконфликтни туристически посещения, заявяваме готовност Община Балчик да стопанисва и управлява целия комплекс.

Напомняме, че съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината и ако в срок до 01.02.2017 г. не бъдат премахнати двете каси ще използваме всички позволени от закона средства за решаване на гореизложения проблем.

Общински съвет – Балчик възлага на Председателя на ОбС да разпространи настоящата декларация.

Илиян Станоев
Председател на
ОбС-Балчик

Оставете коментар