Томислав Дончев: Договорени са 30 на сто от средствата от новия програмен период

Nov 5th, 2016 | От | Category: ДРУГИ

zx450y250_2183611Вече е договорена 30 на сто от цялата финансова рамка от новия програмен период 2014-2020 г., а плащанията са 4 %. Това съобщи вицепремиерът и министър по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев по време на Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в курорта Албена на 10 октомври 2016 г.
По думите му, договорените и платени суми са три пъти повече в сравнение със същия референтен период на 2007-2013 г. Това, според него, е резултат на колективни усили, на силната инерция от стария програмен период и натрупания опит. Вицепремиерът посочи, че последните отчетни данни за стария програмен период, сочат среден темп на усвояване 98,5 %.
От цялата платена сума през новия програмен период има 754 договора с общините. Плащанията за проекти на местните власти са  473 млн. лева, което е две трети от всички плащания.
Томислав Дончев изрази тревога от значимите разлики в стойностите на проектите на различните общини. „Очертава се един кръг от общини, които започнаха предишния програмен период рано, агресивно, успяха да привлекат много пари. И като абсолютна стойност, и като глава от населението. В същото време имаме български общини с много малко на стойност проекти. Най-лошото е, че тези, които са в дъното на класацията, и като абсолютна стойност, и на глава от населението, са с абсолютно ниски показатели“, каза той. Посочи, че един от фокусите на усилията сега е тази ситуация да не се повтаря.

Оставете коментар