Началото на съветническата дейност на ОбС Балчик

Nov 5th, 2016 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Balchik_logo-1Първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Балчик (мандат 2016-2019),  се състоя на 11 октомври 2016 г. (вторник) от 09.00 часа в залата на НЧ “П. Хилендарски 1870” Балчик.

По силата на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, първото заседание на новоизбрания общински съвет се свика от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

Пълномощията на общинските съветници възникват от деня на полагането на клетва, съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗМСМА.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията областният управител г-жа Детелина Николова  свика първото заседание на новоизбрания общински съвет на Община Балчик на 11 октомври 2016 година от 09.00 часа в Заседателна зала, етаж 1-ви в сградата на Община Балчик.

Преди началото на първото заседание, новоизбраните общински съветници положиха клетва, съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

Първото заседание имаше следния дневен ред:

1. Откриване на заседанието от най-възрастния общински съветник. Това успешно стори г-н Стефан Диков. Още в началото на заседанието той обяви от свое име и от името на д-р Маргарита Калинова, че напускат коалицията ВМРО-БНД.

2. Избор на председател на Общинския съвет. След проведеното тайно гласуване за председател на Общински съвет Балчик бе избран г-н Илиян Станоев от ГЕРБ. Другите двама предложени – г-н Атанас Жечев от БСП и г-н Атанас Атанасов от ВМРО, получиха по 4 гласа.
Новоизбраният председател на ОбС г-н Илиян Станоев внесе предложение за избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, по реда на чл.21, ал.3 от ЗМСМА.

Начало на формуляра

Край на формуляра

 

Взе се съответното РЕШЕНИЕ № 3: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗМЗМА, общински съвет Балчик избира 7-членна временна комисия за изготвяне проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва:

  1. Атанас Илиев Атанасов
  2. Атанас Жечев Георгиев
  3. Велко Георгиев Михайлов
  4. Гюнай Мюмюн Узун
  5. Ася Тодорова Христова
  6. Даниела Василева Пеловска
  7. Маргарита Калинова Вичева

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстваха – 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”.

Изгубили доверие в коалиционните си партньори – е обяснението за преминаването им като независими и оставането им в ОбС като такива на д-р М.Калинова и г-н Ст.Диков /БНД/.

11 гласа не стигнаха на инж.Пламен Парушев от Земеделския народен съюз от листата на „Силен Балчик” да влезе в Общинския съвет. 12 гласа бяха необходими на г-н Кирил Кирев, за да бъде пак най-младият съветник в Общинския съвет, както това стана в предния състав. Изтече срокът за отговор на техните жалби от Административния съд в Добрич.

Новоизбраните общински съветници успяха чрез медиите и лично да благодарят на своите избиратели за доверието, което са им гласували. А гражданите на Община Балчик ще очакват от съветниците да спазят заръката на областния управител г-жа Д.Николова: „Помнете клетвата да спазвате върховенството на закона и да се ръководите от интересите на жителите на Община Балчик”. /Б.Т./

Оставете коментар