Малка, но съдържателна книжка за „Русалка”

Oct 10th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

untitledИван Радев е известен на балчиклии като умел стопански ръководител в СМК Добрич, „Комунални услуги”, СП „БКС” и ОП „Амбалаж”.

Родом е от с.Фрикацей, Тулчанско. След Крайовската спогодба от 1940 г. семейството му се изселва в днешното село Змеево. Той увлекателно и с много обич разказва за неволите на преселниците от Северна Добруджа, за силната им жажда да оцелеят, което е тема в книгите му „По следите на миналото” /2009/; „Село Змеево, Балчишко. Минало и настояще”; „Екобъдеще, сътворено от добруджанци” и „Добруджа си остава завинаги неразделна част от нашето минало”.

Иван Радев е носител на званията: „Заслужил краевед и родоизследовател”, удостоен от БГФ „Родознание” и „Общественик на годината”, удостоен от Община Балчик и вестник „Балчишки телеграф”.

Пред читателите в библиотеките в Балчик и Добрич вече стои новата книга на Иван Радев – „Строителният квартет на „Русалка – 2”, посветена на строителството на този своеобразен черноморски курорт в Добруджа.

Можете да я прегледате и вярвам ще я прочетете, защото предизвиква интерес с описаните събития и реални хора – строители на туристическия комплекс „Русалка”, сред  които Иван Радев е от водещите.

Маруся КОСТОВА

 

Оставете коментар