„Диабетното дружество” в Балчик, под ръководството на д-р М.Калинова, организира просветни лекции за болните от захарна болест

Sep 30th, 2016 | От | Category: обяви

12

11

 

 

 

 

141

„Диабетното дружество” в Балчик, под ръководството на д-р М.Калинова, организира просветни лекции за болните от захарна болест

Захарният диабет е едно от най-разпространените социално значими заболявания. Днес с диабет са около 380 милиона души. Допълнително 300 милиона имат повишен риск да развият диабет тип 2, като този брой се очаква да достигне 500 милиона при следващото поколение.Наш лекар казва, “Ако диабетът беше държава, тя щеше да е третата по население в света”. За съжаление никой не знае точния брой на диагностицираните с диабет в България. Предполага се, че тяхната бройка е около 300 хиляди, но има и около 150 хиляди недиагностицирани българи.Нашият град не прави изключение от общата тенденция. С всяка изминала година броят на болните от диабет в общината все повече нараства. Затова през 2012 година на територията на гр. Балчик се учреди “Диабетно дружество”, с председател Мариана Стоянова, зам. председател д-р Калинова и членове Петко Петков, Яна Милева и Надежда Арабаджиева. Целта, която си поставят първите ентусиасти е: подобряване качеството на живот на диабетиците, чрез провеждане на различни обучителни лекции за придобиване на умения за самостоятелни грижи и контрол на заболяването. Много е важно образованието на пациента как да контролира заболяването си, за да подобри своето здравословно състояние и да отложи усложненията от диабета във времето.Дружеството възобнови след кратко прекъсване своята дейност.Вече са проведени три лекции от специалисти: “Захарен диабет и диабетно стъпало” от д-р Богданов от гр. София, “Захарен диабет и хранене” и “Захарен диабет и сърдечносъдови заболявания”, които изнесе д-р Евелина Златанова от Медицински университет гр.Варна. Присъстващите получиха и ценни практически указания и съвети, на зададените въпроси отговорите бяха компетентни и изчерпателни, подробно им бе разяснено как да приемат отделните лекарства за различните заболявания, които съпътстват диабета.

Оставете коментар