ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА

Sep 30th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

Ние можем и знаем как да го постигнем!!!!

115 

Политическа партия „Движение 21“ е общност на активни граждани, които не приемаме в сегашния им вид отношенията в политиката, в икономиката, в обществото. Смятаме, че е настъпило време, в което гражданското общество решително ще поеме отговорността да определя развитието на България.

Стремим се към свобода, справедливост и солидарност в обществото. Обединяват ни принципите на демокрацията, върховенство на закона, защита на правата на личността, нейното достойнство и сигурност. Целим равенство на гражданите пред закона, защита на труда, неприкосновеност на частната собственост, свободна стопанска инициатива при защита от нелоялна конкуренция, защита за потребителите, достъпно и качествено образование, грижа за здравето и стандарта на живот.

Виждаме бъдещето на  общината ни ,като част от общото европейско пространство на мир, стабилност и благоденствие.

 

Нашите цели са:

 

1.изграждането на справедливо гражданско общество.

Общество, в което има свобода в личните, обществените, икономическите отношения, без да се допуска остро социално разслоение. Общество, в което чрез солидарност между гражданите се осигурява възможност на всички да живеят и да се развиват пълноценно. Промяната, която целим, изисква активна политическа позиция от страна на  общинските съветници за отстояване на интересите на избирателите и зачитане на техните идеи и предложения за по- добър живот.

 

Постига се чрез:

 Активно гласуване  за  всяко полезно за избирателите решение, без значение от коя партия е предложено!

 

Ще работим за това, излъченото от гражданите представителство на общински съветници и провежданите впоследствие политики в община Балчик, да водят до общественополезни резултати и изграждане на достойно гражданско общество, чието мнение се зачита.

 

  1. Качествено образование.

Добре развитата система за придобиване на професионална квалификация и обучение през целия живот са съществена предпоставка както за индивидуален просперитет, така и за обществено благосъстояние. Специфичен проблем за община  Балчик, е недостигът на добре квалифицирани кадри в сферата на туризма.

Постига се чрез:

  • необходимост от участие на представителите на бизнеса в осигуряването на места за практическо обучение в реални условия;
  • осигуряване на заетост чрез постигане на по-голяма адекватност на изискванията на работодателите с действително необходимите за съответната позиция нива на образование и квалификация;
  • създаване на център за професионална обучение в свободни учебни бази, чрез сътрудничество с престижни университети.
  • Изграждане и развитие на система за валидиране (оценяване, признаване и официално документиране) на знания и компетентности, които са придобити чрез неформално и самостоятелно учене нов университетски център в гр. Балчик
  • Осигуряване на професионално образование и обучение чрез работа (т.нар. дуално обучение) като форма на партньорство между професионалните гимназии и бъдещите работодатели
  • Да се работи за привличане на деца от социално слаби семейства – осигуряване на атрактивни стипендии, безплатна храна, осигуряване на общежития, заплащане на практиката по време на обучението, конкретни възможности зареализация след успешно завършване на професионалното образование и др.
  • Разработване на европейски проекти с цел чуждо финансиране.

3.Здравна помощ-

Постига се чрез :

Осигуряване на достъп на всеки гражданин до фармацевтична помощ чрез  мобилни аптеки по малките населени места;

 

Търсене на допълнителни ресурси,извън здравните осигуровки, за допълнително инвестиционно обезпечаване, данъчни облекчения за работодатели, полагащи усилия за здравно обезпечаване на служителите си;

 

 

4.Развитие на културния, религиозен и алтернативен туризъм в района.

Постига се чрез:

Подготовка на обучени кадри за всеки раздел, в  новосъздадения образователния център.

Разработване на европейски проекти с цел сътрудничество между общини и съседни държави и обмяна на опит.

Изграждане  по европейски модел на туристически информационни центрове, по места с потенциал за развитие на малък, селски туризъм.

 

  1. 5. Подпомагане на малкия и среден бизнес в селското стопанство.

 

Постига се чрез:

стимулиране с европейски и с национални средства на програми на растениевъдство, животновъдство, пчелно производство, както и на смесени растениевъдно-животновъдни стопанства;

 

подпомагане сдружаването на малки производители, за да отговорят на изискванията на големите търговци на местния пазар и в чужбина;

 

средства от европейските фондове за периода 2014-2020г., както и бюджетно финансиране да се насочват към програми за конкурентоспособност и иновации на малките и средни предприятия, с цел модернизиране на промишлеността, създаване на работни места и увеличаване на износа;

 

 

 

6.Ще работим за демократичност и прозрачност на политическата система и на органите на държавна власт.

Политиката трябва да се провежда от името и в интерес на гражданите, а партиите да не са фасада, зад която са прикрити механизми за прокарване на корупционно-клиентелистки и олигархични интереси. Хората в България са силно разочаровани и не вярват на политиците и на политиката като средство за разрешаване на проблемите ни.

 

Постига се чрез:

 

Честни конкурси и реален достъп на всички до обществени поръчки. Ограничения за фирми, регистрирани в офшорни зони, да участват в конкурси за обществени поръчки и получаване на концесии, в сделки и проекти, свързани с използването на публични средства, държавно или общинско имущество.

 

Водач на листа „Движение 21”, с бюлетина -5 е кандидат за общински съветник, госпожа Славянка Стамова

Моята кандидатура е издигната от село  Оброчище, най-голямото село в Добричка област, което за съжаление няма активен глас в ОС- гр. Балчик, от времето на г-н Стефан Павлов, който много ни липсва. Съгласих се да водя листата на “Движение21”, защото имам активна жизнена позиция, познавам до болка проблемите на нашите жители, на младите хора, които изпращам да се учат на професия и да сменят манталитета си във Франция, запознах се подробно с правата и задълженията на един истински общински съветник и смятам, че с моите възможности и професионален опит ще бъда полезна за комисията по образование, социални дейности и туризъм в ОС гр. Балчик. Действително имам идеи,за развитието на общината и на нашето село и те са изключително свързани с подготовката на кадри,изграждането на център за валидиране на професионален опит и умение, чрез университети, разработването на туристически дестинации, разработването на европейски проекти, за разкриване на работни места и НАЙ-ВАЖНОТО-непрекъснат контакт с хората, които са ми гласували доверие и очаквания  за по-добър живот.Не обичам да критикувам и да гледам в чинията на другите,  работохолик съм,не съм до болка свързана с политическите партии и ще гласувам по съвест за всяко добро предложение, независимо от коя политическа формация идва, стига да е в полза на всички нас! Аз обичам нашия район и ми е тъжно да гледам какви възможности за развитие има и каква пасивност и отчаяние ни е обхванала всички. До момента съм била само наблюдател на политическите събития, но смятам, че честните и милеещи за района ни хора , имат нужда от промяна и от нови лица с доказан професионален опит и идеи като мен. Нека не звучи самохвално, но аз знам, какво мога и къде са периметрите на моя потенциал. Може да съм непозната за много от Вас, но аз живея със същите проблеми , като Вас и същите тревожни мисли за бъдещето на нашите деца, родители, приятели и близки , ме вълнуват. Аз просто съм един човек, като Вас.

Ако смятате, че заслижавам Вашия глас, Моля гласувайте на 02/10/16,  с бюлетина-  N-5!!!

Каним Ви с госпожа Татяна Дончева,  на среща на 29/09/16, от 19 часа в читалището на кв. Левски, в гр. Балчик.

мобилни аптеки по малките населени места

 

 

 

:

 

 

 

 

 

Оставете коментар