“Периодични доставки на ел. материали за нуждите на Община Балчик”

Sep 30th, 2016 | От | Category: обяви

Balchik_logo-1ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

 

Обект на поръчката: „Периодични доставки на ел. материали за нуждите на Община Балчик

Номер обществена поръчка в АОП: 9056474

За въпроси и допълнителна информация:   Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон 0579 71036

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. “21-ви септември ” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова –  мл. експерт, тел. 0579 71046

 

Оставете коментар