Семинар “Планиране, проектиране и реконструкция на достъпни спортни съоръжения на закрито”

Sep 25th, 2016 | От | Category: ДРУГИ

Програма/Основни теми: Уъркшоп за демонстриране на най-добрите стратегии за увеличаване на достъпа до спортни съоръжения, включително тяхната реконструкция за иновативни по-приобщаващи спортни мероприятия. От една страна експерти в областта на дизайна и архитектурата ще представят последиците и начините за изграждане на повече или по-добри закрити съоръжения за летовниците от всички възрасти. Финансови и социални експерти ще представят икономическото въздействие от по-достъпните закрити съоръжения и съответно свързаните със спорта услуги за туристическите фирми. Инвестициите, проектирането и реконструкцията на съоръженията за спорт и физическа активност ще бъдат демонстрирани и обсъдени. Експерти в областта на дизайна и архитектурата ще представят успешни стратегии за планиране, проектиране и реконструкция на достъпни спортни съоръжения в туристическата инфраструктура. ЕС СТАВА ДОСТЪПЕН – готови ли сте да бъдете активни! ще бъде интерактивен модул, описващ основните цели на достъпността, социалните и икономическите ползи, въздействието на достъпността върху имиджа на компанията и имиджа на туристическия сектор с настоящите или реконструирани вътрешни достъпни спортни съоръжения и ще бъде представено икономическото и социално въздействие на фирмено и местно ниво. Така придобитите от участниците знания ще се фокусират върху конкретни инициативи, които могат да се провеждат и опциите за транснационални партньорски дейности, подкрепени от партньорите по проекта.

1 семинар / най-малко 35 участници / -в община Балчик, от които – 2 от Румъния, 2 от Испания /, включително представители на външни експерти и партньорски организации

Ще бъдат поканени да участват представители на целевата група, определени от 8 страни-партньори, но и от всички страни от програма Erasum +. По този начин ще се постигне ефектът на ЕС относно дейността. От друга страна ще се увеличи обменът на добри практики, свързани със спорта на крос-национално и транснационално ниво в ЕС.

ОБЩ БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ЗАДАНИЕ 2: / най-малко 35 участници / – в община Балчик, от които – 2 от Румъния, /, включително представителите на външни експерти и партньорски организации

Оставете коментар