МВР, НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ”

Jun 27th, 2016 | От | Category: седмичен хороскоп

Районно управление “Пожарна безопасност испасяване” гр. Балчик,ул. “Струма” № 41;

тел. 7 22 29 – дежурен;.; E-mail: balchik_fire@abv.bg

1373616360_7

Във връзка с настъпване на летния туристически сезон се повишава опасността от възникване на пожари.

За целта РС ПБЗН-Балчик се обръща към ръководителите, собствениците и наемателите на туристически обекти да се обърне особено внимание на :

– създадената организация за пожарна  безопасност и готовността на персонала за действия при възникнали произшествия;

– осигурените условия за успешна евакуация;

– наличие и състояние на пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари;

–  състояние пътищата за пожарогасителна и аварийно спасителна дейност;

– състоянието и изправността на съоръженията и инсталациите за външно и вътрешно водоснабдяване за пожарогасене;

– състоянието на електрическите и вентилационните инсталации и съоръжения ;

– състоянието на системите за гасене и известяване при пожар;

При установявания на запалвания и пожари незабавно да се уведоми Районната служба за ПБЗН на тел. 160 или 112.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2016г.                                                                   мл.инспектор Христов

Оставете коментар