Възможности за подобряване на работната среда и качеството на работните места бяха представени в Община Балчик

Jun 6th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

original_1601363_250428478450235_1138545486_nЕкипът на Областен информационен център – Добрич, представи пред присъстващите в залата на Община Балчик, възможностите за кандидатстване по процедура „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

В рамките на информационната среща, представители на местния бизнес от региона бяха запознати с основните и най-важни моменти от условията за кандидатстване по процедурата. Представени бяха основните цели на процедурата, нейният бюджет, допустими дейности и разходи, оценка на проектните предложения и начина на кандидатстване.

80 млн. лева е общият бюджет по настоящата процедура, като минималния размер на БФП за едно проектно предложение е 50 000 лева и съответно максималния такъв – 391 166 лева. Допустими кандидати по процедурата са микро, малки, средни и големи предприятия в ролята им на работодатели, които да са регистрирани съгласно реда на Търговския закон. Микро, малките и средни предприятия ще получат 100% финансиране, а големите предприятия следва да осигурят 20% от общата стойност на проекта.

Приоритетно ще бъдат насърчавани проекти, включващи дейности насочени към лица над 54 годишна възраст и/или лица с увреждания.

Осигуряване на организиран транспорт от работодателя от и до работното място за период до 12 месеца, както и осигуряването на социални придобивки за работещите включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и други са част от допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата.

Всички кандидати следва да подадат своите проектни предложения до 14 юни 2016 г, 17:30 часа, чрез попълването на уеб базиран формуляр в ИСУН 2020.

Оставете коментар