В Балчик се отпечата бр.1 на сп.”Форум”

Jun 3rd, 2016 | От | Category: ВАЖНА

Untitled

Приветствам екипа на вестник “Балчишки телеграф” и подкрепям идеята за издаване на списание “Форум”, което да третира регионална, общонационална тематика и проблеми от международен характер. Общински съвет Балчик винаги се отзовава на културния повик на гражданите и техните инициативи. Ние сме съорганизатори с вестник „Балчишки телеграф” на номинациите на обществено ангажираните хора в Община Балчик – „Общественик на годината”, които провеждаме вече 7 години и за втора година ще подкрепяме Международния форум „Българско наследство”, който чрез списание „Форум” ще популяризира пред света запазените български духовни ценности – език, традиции, фолклор.

Пожелавам на изданието дълголетие и утвърждаване като значимо явление в новия демократичен печат на България.

Николай АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

 

Untitled

През чудния месец май още едно културно събитие стана факт – бр.1 на първото в Балчик списание за 2600-годишната история на града. То се нарича „Форум” и е под общата редакция на Маруся Костова, гл.редактор на вестник „Балчишки телеграф”. Списанието ще се печата на книжен носител за ценители, колекционери, автори на статии и ще бъде достъпно он лайн за интересуващите се от неговото разнообразно съдържание. Предвижда се издание всеки сезон.

Съдържание в бр.1/2016 г.:ст.н.с. доц. Серафим Серафимов

АРИАДНИНА НИШКА

96-годишният автор на статията най-силно ни

провокира да ускорим осъществяването на

идеята за списание „Форум” ………………… 3

Атанас Орачев, Асен Салкин

ПОТЪНАЛИЯТ БИЗОНЕ

Нещо ново и истинско за Потопа ……………….. 10

Проф.дин Иван Стоянов

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ЗНАМЕ

Нови изследвания за появата на българския

трикольор …………………………………………… 21

Людмил Бешков

ДОБРУДЖА – БЕЛЯЗАНАТА КАРТА

В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПОКЕР НА БАЛКАНИТЕ

Статия, отличена на Първия международен форум

„Българско наследство” в Балчик през 2015 г.

…………………………………………………………… 32

Проф.Калчо Калчев

ФАКТОРИ, ОБУСЛОВИЛИ РУМЪНСКИТЕ

АСПИРАЦИИ КЪМ ЮЖНА ДОБРУДЖА

Научен труд, продължение на доклада, посветен

на 75-годишнината от възвръщането на Южна

Добруджа към България, изнесен и отличен на

Първия международен форум „Българско

наследство” в Балчик през 2015 г. ……….. 35

Маруся Костова

НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ЩЕ СТАНЕМ ЕДНА ИСТИНСКА

ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА

Интервю с акад.Георги Марков ……………. 38

Юлита Христова

ВЕЧНАТА АКТУАЛНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ

НАРОДНИ ПОГОВОРКИ

Българските идиоми за българската народопси-

хология ……………………………………………….. 40

Христина Панайотова

НЕПОЗНАТИЯТ БОРИС КАРАДЖА

За създателя на Балчишката живописна школа,

препечатка от сп. ”Проблеми на изкуството”

бр. 4 от 2008 г. …………………………………….. 42

Красимира Любенова

ГАЛЕРИЯ ПОД ОТКРИТО НЕБЕ

Популяризиране призива на скулптора Даниел

Бодичев за фестивал на изкуството в Балчик

с извайване на камъните по Дамбата (край-

брежната алея) …………………………………… 47

АЗ ИСКАМ ДА ВАЛИ. НЕПРЕСТАННО!

Нови стихове от Георги Йовчев………….

 

Оставете коментар