Покана за събрание

Apr 6th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини

Управителният съвет на кооперация „Черно море – Балчик” свиква общо годишно отчетно събрание на 30 април 2011 г. /събота/ от 8.00 ч. в залата на читалище „П.Хилендарски – 1870”, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Освобождаване на член – кооператори, приемане на член-кооператори.
2.Отчет на УС.
3.Отчет на КС.
4.Одиторски доклад.
5.Приемане на разчет за стопанската 2010/2011 г. и избор на одитор.
Съгласно Закона за кооперациите /чл.17, ал.2/, ако не се явят необходимият брой членове, събранието ще се проведе в същия ден /30 април 2011 г./, на същото място /залата на ч-ще „П.Хилендарски – 1870/ от 9.00 ч., при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Коментарите са затворени.