Покана

Apr 24th, 2016 | От | Category: обяви

Управителният съвет на Сдружение „Ловно –Рибарско Дружество – Морски орел” град Балчик, Ви кани на Общо събрание на Дружеството, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, на 20 май 2016 г. от 15.00 ч. в залата на НЧ „П.Хилендарски 1870” Балчик, при следния Дневен ред:

1.Отчет на дейността за 2015 г.

2.Отчет на Контролния съвет.

3.Други

Оставете коментар