„Ловно-рибарско дружество – Морски орел” град Балчик, Ви кани на Общо събрание

Apr 12th, 2016 | От | Category: ДРУГИ

Покана

Управителният съвет на Сдружение „Ловно-рибарско дружество – Морски орел” град Балчик, Ви кани на Общо събрание на Дружеството, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, на 20 май 2016 г. в залата на НЧ „П.Хилендарски” Балчик, при следния Дневен ред:

1.Отчет на дейността за 2015 г.

2.Отчет на Контролния съвет.

3.Други

Оставете коментар