За кладенеца в Балчишкия дворец

Mar 26th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

Balchik_19_2

То­зи кла­де­нец,фа­со­ни­ран,ка­то тран­сил­ван­с­ки-ун­гар­с­ки от Ма­рия,е бил ня­ко­га све­щен за ста­ри­те бал­чи­к­лии и из­ве­с­тен ка­то Гю­мюш ге­ран-Сре­бър­ния кла­де­нец или Го­ля­мо­то ая­з­мо. Око­ло не­го е ста­вал най-ста­рия сбор на Бал­чик,в Де­ня на Све­та Ми­на-17 ав­густ, още от тур­с­ко вре­ме…По­к­ло­не­ни­е­то мо­же да се въз­с­та­но­ви.Тук ,Сла­ва Бо­гу,е за­па­зе­на най-цен­на­та ико­на на Де­ва­та и мла­де­не­ца,тво­ре­на в стил ма­йо­ли­ка …

Александър ЛАМБОВ

 

Коментарите са затворени.