Обяви 24-30 март 2016

Mar 26th, 2016 | От | Category: обяви

Купувам

*Изкупувам зе­мя в об­щи­ните: Бал­чик, Ка­вар­на, Ша­б­ла, Г.То­ше­во и Варненска област. Подготовка на документи. Тел: 0885 83 83 54,

0579 7 70 11       /45-3/

*Ку­пу­вам зе­ме­дел­с­ки зе­ми в   цяла България на най-високи  цени. Тел: 0898/ 37 22 71 /13-11/

*Из­ку­пу­вам зе­ме­дел­с­ка зе­мя, мал­ки и го­ле­ми пар­це­ли, във вси­ч­ки ра­йо­ни на До­б­ру­джа, Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия. Из­го­д­ни це­ни. Тел: 0887 240 569 От 9.00 до 18.00 ча­са. /5-3/

*Купувам земеделска земя в община Балчик, Каварна, Шабла, Ген.Тошево. Съдействам за документи. Тел.0895 71 83 83; 09888 79083 /10-8/

Продавам

*Про­да­вам Опел Ве­к­т­ра, 1,8i, 115 к.с., га­зов ин­же­к­цио, 1996 г. 220 835 км., ме­та­лик, на­пъл­но оп­с­лу­жен, ре­мъ­ци, све­щи, ма­с­ла, фил­т­ри; пре­д­ни въз­ду­ш­ни въз­г­ла­в­ни­ци, цен­т­рал­но за­к­лю­ч­ва­не, ха­ло­ген­ни фа­ро­ве за мъ­г­ла, зим­ни гу­ми. Це­на: 3300 лв. Тел:0899 929 600 /10-5/

*Продавам: 1. В с. Соколово къща, с прилежаща площ 1718 кв. м. 2. Градинска площ в с. Соколово, без постройка, 1500 кв. м. Двата парцела са съседни. Цена по споразумение. Тел: 052/ 34 19 81; 0899 42 33 28  /7-6/

* Про­да­вам из­го­д­но пар­цел 640 кв.м в ре­гу­ла­ция, на ул. “Ст. пла­ни­на” до по­жар­на­та и ле­ти­ще Бал­чик с ли­це на ас­фал­тов път. Стара цена 25 000 лв., нова цена 20  000 лв. Тел:0889/61 47 62 /10-2/

*Продавам голям ап. в ж.к Балик – 4 ет. ;Тел: 0898 440 709

*Продавам тристаен апартамент, тухлен, етаж 2, ул.”Дионисополис” №24 Тел. 0895554040 /10-2/

*Продавам тухлен, едностаен, обзаведен апартамент в Балчик, бл.35. Тел.0896692699       /10-4/

*Продавам двустаен апартамент в Балчик, на ул.”Черно море”.Тел.0896 692 699                     /10-4/

* Продавам дворно място в Промишлената зона на Балчик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 55 59 /2-2/

*Продавам дворно место 840 кв. м. в Оброчище, с дървена барака и постройка за отглеждане на гъби. Тел: 0898/56 45 02           /10-2/

Разни

*Давам магазини на търговската улица на кв.”Левски” /105 кв.м.; 35 кв.м. 70 кв.м./ Тел. 0886 74 67 61  /2-2/

*Давам под наем БОКСОНИЕРА в бл.35, дългосрочно.  Тел: 0888 70 2805/1-1/

*  Давам на безвъзмедна обработка (безплатна) два парцела от 1718 кв. м. и 1500 кв. м в с. Соколово

Тел:052/341981; 0899 42 33 28                   /7-6/

Коментарите са затворени.