Годишно отчетно-изборно събрание на клуб “Хинап” Балчик

Mar 15th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

pix2_3

Хор “Неспокойни вълни” с ръководител Невелина Николова към клуб “Хинап”                                      
Фото: Ани ПЪРВАНОВА

Членовете на клуб „Хинап” винаги чакат това събрание като среща, на която веднъж в годината имат възможността да се срещнат, да направят равносметка на работата си и да прекарат няколко часа в приятелско общуване.
Годишното отчетно-изборно събрание на клуб „Хинап” за 2015 година се проведе на 28 февруари. Бройката на присъстващите членове беше 105 човека. Димка Малева изнесе отчетния доклад. Финансовия отчет изнесе Ани Донева. След изслушването им имаше изказвания. Общото мнение беше, че много добра е била работа през изтеклата година. Дадоха се препоръки за устройване на повече места за паркиране на хора с увреждания и за плащането на работещите пенсионери-инвалиди. Появи се идея и да се съдейства за ново място на клуба, удобен за хора с увреждания.
Гости на събранието бяха Областния председател на Съюза на инвалидите Олег Темелков (Добрич) и Ангел Събев – Председател на Общинския съвет на пенсионерите в град Балчик.
След дебатите, и с решение на събранието, бе избрано новото ръководство в състав на 7 човека : Димка Малева, Пенка Димитрова, Донка Йорданова, Русанка Йорданова, Ани Донева, Константин Константинов, Антон Киряков. За председател на клуба бе единодушно преизбрана Димка Малева. След събранието колективът продължи с тържество по случай 1Март – Баба Марта и Ден на самодееца . Групите „Бяло Цвете” и „Неспокойни Вълни” с ръководител Нивелина Николова, поздравиха членовете с няколко песни, които публиката много хареса. И „внукът” на клуба -Мартин Кръстев поздрави хинапци с няколко песни. Изпълнението на това момче е винаги хубаво и много приятно за присъстващите. Появата на Баба Марта (Иванка Стоянова) направи атмосферата още по-топла – тя накичи всички с бяло-червени мартенички за здраве.
А най-възрастната баба Николина Кантемирова (с най-много деца, внуци и правнуци) почерпи всички с домашни курабийки, направени от нейните сръчни ръце – много хубав израз на приятелство. Повече от 4 часа колективът се весели с богата програма и хубава музика. Хората се разделиха с голямо желание за нови срещи.
Людмила ПЕТРОВА

Оставете коментар