Създаването на световен регистър на фермерите и земеделските производители бе лансирано по време на Глобалния форум GS1 2016

Mar 15th, 2016 | От | Category: ДРУГИ

Създаването на световен регистър на фермерите и земеделските производители, лансира Международният търговски център с подкрепата на OOН. Инициативата бе представена по време на Глобалния форум GS1 2016, който се проведе в Брюксел от 22 до 26 февруари 2016 година. При разработването на платформата е заложено за уникална идентификация на фермерите и земеделците да се използва GLN номер, GS1 стандарт за уникална идентификация на юридически лица и физически локации.
Платформата ще бъде отворена за регистрация в края на март, като за целта е необходимо заинтересованите да разполагат с интернет връзка, мобилно устройство и желание да се регистрират. Използването на платформата:
– ще осигури по-голяма публичност на земеделските производители и фермерите, и на предлаганите от тях продукти, услуги вкл. количество за търговия и експорт,
– ще повиши възможността за споделяне на информация със заинтересовани страни, търговски партньори и регулатори,
– ще подобри проследимостта по веригата.
Системата позволява достъп и обмен на информация посредством GLN номерата на регистрираните в платформата, наричани още Blue number, които ще са налични в Световния регистър заедно с останалите атрибути като име, локация, данни за контакт и други. По време на форума, в който бяха представени 89 държави, включително България чрез Съвет GS1 България при БТПП, бяха разгледани практически решения от цял свят, базирани на стандартите GS1, които повишават ефективността на бизнес процесите по веригата на снабдяване и осигуряват ползи за бизнес партньорите и потребителите.
Отчетено бе нарастване на броя на мобилните приложения, които чрез сканиране на GS1 баркодове осигуряват бърз и лесен достъп до информация, както за състава на крайните продукти, така и за тяхната история от самото им създаване (от фермата до вилицата).
Информацията, видима през мобилните приложения, се намира в сигурни бази данни с добре структурирани по стандартите GS1 атрибути, необходими за представянето и продажбата на продуктите. Сериозни постижения бяха отчетени в партньорски организации в Азия, където над 50 милиона продукта вече са въведени в Националните продуктови каталози и са получили присъствие в Интернет. Това трябва да бъде сигнал за производителите и търговците в Европа за по-интензивна работа по въвеждането на данни за продуктите. Особено при храните с Регламент 1169 беше фокусирано вниманието върху тази дейност с издаването й през 2011 година. Задължителното й прилагане от 2015 г. създава нормативната база за съответното присъствие на европейските стоки в базите данни за продуктите, търгувани електронно. Всяко едно отлагане на тази стъпка носи риск за пазарните позиции за съответните стоки и фирми.
За повече информация:
www.unbluenumber.org/about.html
Ива Иванова
Експерт
“Връзки с обществеността”
Българска търговско-промишлена палата

Оставете коментар