Пожарна безопасност

Mar 15th, 2016 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

С повишаване на температурите много хора организират излети сред природата, други почистват от растителни отпадъци своите дворове, ливади или ниви, трети подрязват лозовите и овощните насаждения. Често тези дейности са съпроводени с палене на огън за изгаряне на растителните отпадъци. Случва се така, че хората подценяват обстановката и забравят за противопожарните правила. Това води до запалвания, които трудно се контролират. Повечето от тях прерастват в пожари. Пожарите се предизвикват и от небрежно захвърлена цигара, умишлено опожаряване на сухите тревни площи или детска игра с огън.
С най – голям процент са пожарите възникнали поради небрежно боравене с открит огън. За да се избегнат подобни случаи не трябва да се допуска паленето на открит огън на пожароопасни места.
Отпадъците трябва да се изгарят в негорими съдове или в пожарообезопасени огнища, отстоящи на безопасни разстояния от съседни сгради, горими материали, предмети и обекти. При поява на вятър огънят трябва да бъде изгасен незабавно.
В никакъв случай не трябва да се оставя запален огън без постоянно наблюдение до пълното му изгасване. Останалата жарава трябва да се доизгаси с вода, пясък, пръст.
Родители, хубавото време предразполага децата към игри на открито. Не допускайте децата да играят с огнеизточници и да палят огньове. Понякога тези игри имат трагичен и дори фатален край.
За ограничаване на този вид пожари РС”ПБЗН” – Балчик обръща сериозно внимание на всички собственици на имоти, земеделски стопани, пастири, както и на всички граждани, като ги умолява стриктно да спазват установените противопожарни правила, а именно:
– горимите отпадъци по възможност да се изхвърлят на сметища или др. определени за целта места;
– да се наблюдават постоянно местата за изгаряне на растителни отпадъци, като се осигурят с подръчни средства за гасене /съд с вода, лопати, мотики, тупалки и др./;
– след изгаряне на отпадъците, огнището да се загаси с вода или затрупа с пръст;
– да не се допускат деца да играят в близост до огъня, или с кибрит и др. запалителни средства;
– да не се изхвърлят неизгасени цигари в сухи треви, полезащитни пояси и треви;
– надеждно да се загасят угарките и клечките от кибрит;
– да не се допуска умишлено опожаряване на сухи треви;
– да не се пали огън при ветровито време;
– в горите и местата за отдих да се пали огън само на обозначените и пожарообезопасени места;
– да не се оставя запален огън без наблюдение.
Огнеборците съветват: – да не се изхвърлят незагасени клечки кибрит и цигари в сухата тревна растителност и в гората;
– изгарянето на растителните отпадъци от почистването на земеделските земи да става само на определени за тази цел места и при постоянно наблюдение до пълното изгасване на огъня;
– да не се пали огън на по-малко от 100 метра от гората и в нея, освен на определени пожарообезопасени места;
– ако забележите пожар, запазете спокойствие и са постарайте да осигурите собствената си безопасност и тази на хората около вас;
– своевременно уведомете службите за ПБЗН на тел.160, като укажете мястото на пожара, какво гори, има ли хора в опасност, кой се обажда;
– при обаждане от gsm-апарат трябва да имате предвид, че в някои случаи се свързвате с друга районна служба ПБЗН;
– след като укажете откъде се обаждате, къде и какво гори, дежурният диспечер непременно ще предаде съобщението на съответната служба, отговаряща за посочения район;
– при невъзможност да се обадите на службата за ПБЗН, свържете се с кметството на най-близкото населено място и предайте сигнала за пожара;
– ако имате възможност и знаете как да действате може да пристъпите към гасене на пожара, но не правете компромис със собствената си безопасност.
– При възникване на пожар незабавно съобщете на тел. 112 или 7-22-29 и започнете спасяване на застрашени хора, животни и имущество! Ръководството на РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО – БАЛЧИК апелират към всички за спазване на противопожарните правила и недопускане възникването на пожари !
Пожарникар
ХРИСТОВ

Оставете коментар