ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Mar 15th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

Untitled 1

На 01.03.2016 г. в гр. Драгоман стартира „Национална изложба с комикси“, която е част от Националната кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ на СОНИК СТАРТ.
Цели на кампанията са:
•Създаване на повече възможности за утвърждаване на позитивния модел на възпитание както в семейството, така и в обществото,като цяло;
•Промяна на обществените нагласи, произтичащи от различието (пол; раса; етническа принадлежност; физически белези и т.н.) и създаване на междукултурно единство и уважение на различното мнение, на многообразието;
•Насърчаване толерантно и солидарно отношение между поколенията – децата, младежите, възрастните и спрямо другите т.н. „различните хора”, както и към природата и животните;
•Подкрепа на социалното включване на уязвими групи;
•Формиране на активно отношение на обществените нагласи към толерантността във всичките й многолики проявления и насърчаване на поведение на разбирателство и ненасилие.
В конкурса взеха участие 71 творци, чиито проекти са класирани в четири категории: Категория 18+; Категория I-IV клас; Категория V-VIII клас; Категория IX-X клас.
Авторите на отличените творби са наградени, а всички участници в конкурса получиха грамоти.
Националната изложба, ще бъде експонирана в минимум 30 града в страната, която ще продължи своето турне до края на 2016 г.
СОНИК СТАРТ реализира редица дейности и каузи със социална значимост, а „Национална изложба с комикси“ ще осигури добрия старт на въображението, работата и идеите на младите хора.
От 23 май 2016г изложбата ще бъде експонирана в град Балчик по училища и читалища.

Оставете коментар