Кабинетът одобри първия пакет с промени в правосъдието

Mar 15th, 2016 | От | Category: ДРУГИ

pix4_2

Екатерина Захариева – министър на правосъдието.
Фото:  Novinite.bg

Правителството одобри първия пакет с промени в Закона за съдебната власт. Предлага се пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет от магистратската квота с тайно гласуване. Решенията за назначаване, повишаване и освобождаване на магистрати да се вземат самостоятелно от колегията на съдиите и колегията на прокурорите и следователите при условия на явен вот и без „въздържал се”, обяви правосъдният министър Екатерина Захариева.
Няма да се допуска членовете на ВСС, които представляват прокурорите и следователите, да участват в решаването на кадрови и дисциплинарни въпроси на съдиите и обратно. Законопроектът ограничава възможността за влияние от страна на парламентарно представените политически партии, чрез въвеждане на квалифицирано мнозинство от 8 гласа за съдийската и 6 за прокурорската колегия. По този начин на първо място се гарантира, че само парламентарната квота няма да може сама да взима такива въпроси.
Така се изпълнява и препоръката на Венецианската комисия, изобщо критиките, че с промените в Конституцията не се даде достатъчно гаранция, особено за съдийската квота, че съдии избирани от съдии, всъщност ще имат основната тежест при взимането на кадровите решения. Отхвърля се предложението членовете на сегашния състав на ВСС да изпълняват правомощията си до избирането на нов състав. Захариева обясни, че това противоречи на Конституцията. Има няколко решения на Конституционния съд, които излишно подчертават, че конституционно определен мандат не може да се удължава със закон, тоест, когато изтече мандатът, тогава приключва и мандатът на органа. Затова и сме предвидили и достатъчно дълги срокове за започване на процедурата, така че да не се блокира работата после.
Не по-рано от осем месеца и не по късно от шест. В отговор на критиките в доклада на Европейската комисия се предвиждат постоянни комисии по атестиране към всяка от двете колегии на ВСС. В тях е предвидено да участват действащи магистрати, избирани от Пленумите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и съответно – от Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура и Националната следствена служба.
Правителството одобри и проекта на Меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Върховния Щаб на съюзническите сили в Европа, относно щабните елементи за интегриране на силите на НАТО.
Novinite.bg

Оставете коментар