Общински детски комплекс – Балчик организира XXI ОБЩИНСКИ КОНКУРС “Моята България”, Посветен на 1335 г. от създаването на България и 140 години от Априлското въстание

Mar 15th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

Конкурсът „Моята България” има за цел да стимулира развитието на детското творчество и въображение, да даде възможност на участниците да покажат своите дарования в избраната от тях област на изкуството.
РЕГЛАМЕНТ
І. Възраст на участниците
Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18 години, разпределени в 4 възрастови групи:
І –ва група – деца от 5 до 6 години;
ІІ-ра група – ученици от 7 до 10години
ІІІ-та група – ученици от 11 до 14 години
ІV-та група – ученици от 15 до 18 години ІІ.
Направления 1. „Литературно творчество“
За написване на стихотворение, разказ, есе. Творбите да са посветени на България, на нейните национални герои, природни забележителности, традиции и обичаи.
2. „Изобразително и приложно изкуство“ Раздел – „Рисунка” – за рисунки Раздел – „Приложно изкуство” – за пана, пластики, керамика, текстил, обемни фигури и др. Материали, техники и формат по избор на участника. Рисунките се представят без паспарту. – Участието в направлението е индивидуално. Всеки участник представя само по една творба!“
3. „Музика“ Участието в направление „Музика“ е индивидуално и колективно /дует, трио… групи, състави, хорове/. Категории:
– класически и народни инструменти;
– класическо и народно пеене;
– забавна и естрадна песен;
Участниците се представят с две изпълнения, едното от които задължително от български автор/автори. Времетраене на двете изпълнения до 7 мин.
4. „Хореография“ Участието в направление „Хореография“ е индивидуално и колективно /формации, групи, състави /.
Категории:
– народни танци;
– класически танци;
– характерни танци;
– съвременни танци; Индивидуалните изпълнители се представят с един танц до 3 мин. Формации, групи, състави – с два танца до 8 мин.
5. „Мултимедия“ Участват ученици от III и IV възрастова група само индивидуално. Участниците изработват и представят: компютърна презентация, слайдшоу, видео клип.
Технически изисквания:
– Презентация до 7 мин., изработена с програма РоwerPoint;
– Слайдшоу до 5 мин., изработенo с програма РоwerPoint;
– Видеоклип до 3 мин., изработен със софтуер по желание;
6. „Фотография“ Участват ученици от III и IV възрастова група. Участието е индивидуално, само с авторски фотографии. Фотографиите да представят България – нейната природа, история, празници.
Всеки автор може да участва в конкурса с до три броя черно-бели или цветни снимки, с формат не по-малък от 15/20 см., отпечатани на подходяща хартия.
Не се допускат компютърно обработени снимки, поставяне на надписи, рамки и дата върху тях.“На гърба на всяка фотография да е отбелязано:
– заглавие на фотографията;
– име,фамилия на автора;
– възраст /навършени години/;
– институция /ОДК, училище, читалище и др./;
ОБЩИ УСЛОВИЯ: Конкурсните творби и заявки за участие се представят в ОДК. За направление “Мултимедия“ – до 26.02.16 год. /диск / За всички останали направления – до 31.03.16 год.
Заявките и творбите да са придружени с информация:
– Направление за изява;
– Име, фамилия на участника;
– Име на формация,състав…..;
– Възрастова група /навършени години /;
– Институция : ОДК, училище, читалище, градина;
– Ръководител;
– Име на творбата, автор /за направления – “Музика“ и „Хореография“;
Дати и място на провеждане на конкурса: 01.03.16 г. от 14.00 ч. в Общински детски комплекс Конкурс за мултимедия 15.04.16 г. от 14.00 ч. в НЧ „Паисий Хилендарски“
Конкурс за певци 18.04.16 г. от 15.00 ч. в Храм „Св.св.Константин и Елена“
Конкурс за инструменталисти 19.04.16 г. от 14.00 ч. в НЧ „Паисий Хилендарски“
Конкурс за танцьори 20.04.16 г. от 14.00 часа в Общински детски комплекс
Изложба „Моята България“ 22.04.16 г. от 16.00 ч. в НЧ „Паисий Хилендарски“
Празник „Моята България“ за децата от детските градини 04.05.16 г. от 14.00 ч. в Община Балчик
Фотоизложба „Моята България“
Допълнителна информация
www.odkbalchik.net
0579/7-10-52
Г. Неделчева
0579/7-29-67; 7-21-79 ОДК

Оставете коментар