Евдокия Петрова Великова – Директор на “Социално подпомагане” град Балчик стана “Общественик на годината”

Mar 7th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

pix3_2

Цонка Сивкова (Два пъти удостоявана с “Общественик на годината”), Евдокия Великова (Избрана за “Общественик на годината”) и тяхната правнучка за Цонка и внучка за Евдокия – Доротея              Фото: Личен  ахрив 

Тя е родена, за да живее за хората. С техните болки замръква и с техните грижи осъмва. Няма балчиклия, които да не я познава, защото цели двадесет и пет години от живота си е посветила на хората. През годините на своята професионална реализация , тя е посетила много домове в града и общината. Докоснала се е до ежедневните проблеми на стотици семейства.
Евдокия Великова е родена на 17октомври 1963 година , възпитаник е на Варненския свободен университет « Черноризец Храбър» Варна. През 1998 година завършва Бакалавърска степен със специалност «Социални дейности» и специализация «Социална работа». През 2000 г. се дипломира Магистър по Социални дейности и специализация «Организация и управление на социалната сфера» присъдена е и Грамота за отличен успех от Академичният съвет и Ректорът проф. Д.ик.н. Анна Недялкова.
През 2009 година завършва Магистър по Публична администрация и Административен капацитет, присъдена и е Грамота за отличен успех от Академичният съвет и Ректорът проф. Д.ик.н. Анна Недялкова. На 24 май 2013 година за нейната сърдечност, за неизчерпаемата й позитивност и доброта, за готовността й да помага и способността й да разбира, за това, че посвещава 22 години от живота си на грижите на хората в Балчик и е присъдено от община Балчик и гражданите на Балчик отличието «Лице на Балчик». Евдокия Великова от 25.02.1991 година работи в социалната сфера – започнала е като инспектор – социални грижи, специалист социално подпомагане, след завършване на бакалаварска степен през 1998 г. е социален работник, по-късно, след дипломирането си като Магистър е Гл. Специалист Парично подпомагане и през 2003 г. заема длъжността началник отдел „Социална закрила”. От Януари 2011 година е Директор „ Дирекция „ Социално подпомагане” община Балчик. При едно интервю пред в-к «Балчишки телеграф» през 2011 г. Евдокия Великова отговори така на моите въпроси:
Какво ви носи ежедневният контакт с хората, които идват при Вас?
В своята работа най-много харесвам, когато застана лице в лице с хората, които идват при мен и се опитвам да погледна света през техните очи, да усетя тяхната болка и радост. За мен е удовлетворение, когато имам възможност чрез знания и умения, да окажа подкрепа и да помогна за разрешаването на различни проблеми. Чувствам се удовлетворена от това, че съм полезна на хората в неравностойно социално положение, възрастни, безработни, хора с увреждания и други. И връщам, макар и за кратко усмивката на лицата им. Според мен ежедневният контакт с палитрата от хора , които имаме трябва да се извършва всеотдайно от сърце.
Ако имахте възможност отново да избирате професията си, щяхте ли да я замените с друга? Г-жа Великова сподели: « Не! Мисля, че това е професията, която ми носи удоволствие и удовлетворение, а също я намирам и подходяща за моя темперамент, знания и умения. Моята професия е моето призвание! „ Кметът на Общината господин Николай Ангелов, председателят на Общинския съвет господин Атанас Жечев и главният редактор на вестник „Балчишки телеграф” госпожа Маруся Костова връчиха на Евдокия Великова купа, „Общественик на годината”, грамота и календар.
Георги ЙОВЧЕВ

Оставете коментар