Награда за д-р Иван Думиника, участник във форума “Българско наследство”

Feb 24th, 2016 | От | Category: ДРУГИ

pix3_6

На снимката: връчване наградата на д-р Иван Думиника от д-р Теодор Канду.

На 25 ноември 2015 г. в гр. Кишинев молдовският българист д-р Иван Думиника беше награден с Муниципална премия за младежта в областта на науката (класация – етнология). Жюрито на конкурса високо оцени публикациите на младия учен (научни и публицистични статии, съставителство на сборници), представени на конкурса под надслов „Bulgarii din Basarabia: trecutul ?i prezentul” (Бесарабските българи: минало и настояще).
Специално е посочен значителеният принос на изследователя за активното проучване миналото на българската общност в Кишинев и откриването имената на редица обществени дейци от български произход (кметове, търговци, педагози, съдии и т.н.), които изиграли важна роля в развитието на града. Научното дружество на българистите в Република Молдова най-сърдечно поздравява колегата И. Думиника с високото отличие и му пожелава нови творчески успехи! ЧЕСТИТО КОЛЕГА !

Оставете коментар