Национален конкурс за есе на тема “Държавата, в която искам да живея”

Feb 19th, 2016 | От | Category: ДРУГИ

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт обявява НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ на тема “Държавата, в която искам да живея” Конкурсът се обявява за ученици от X до XII клас. Целта е да се стимулира по-цялостното и задълбочено развитие на политическата и гражданската култура на младите хора и да се популяризират принципите на организацията и функционирането на публичната власт и гражданското общество в демократичната държава. За повече информация за условията за участие посетете: www.ehsem.bg/ese
Обща Информация
Конкурсът се обявява за ученици от X до XII клас. Целта е да се стимулира по-цялостното и задълбочено развитие на политическата и гражданската култура на младите хора и да се популяризират принципите на организацията и функционирането на публичната власт и гражданското общество в демократичната държава. Оценяването ще се извърши от комисия, включваща преподаватели от ЕВУИМ. Изискването на комисията е текстът да бъде авторски – не се разрешава плагиатство. Комисията ще толерира кандидатите с високо ниво на езикова култура и ще поощрява оригиналността на представените идеи.
Награди
Първа награда – 3000 лв.
Втора награда – 2000 лв.
Трета награда – 1000 лв.
Четвърта и пета награда – 300 лв.
Наградените есета ще бъдат публикувани в специализираното списание на ЕВУИМ – „Наука и бизнес“. Наградите ще се връчат на официална церемония през месец април 2016 г. в първа аудитория на ЕВУИМ в гр. Пловдив. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Участниците в конкурса представят есе на тема „Държавата, в която искам да живея“ с обем до шест стандартни печатни страници (30 реда по 60 знака на страница, включително интервали). На отделен документ участниците изписват трите си имена, възраст, адрес, телефон, електронна поща и учебно заведение. Крайният срок за изпращане на есета за участие в конкурса е 10.04.2016 г. на:
адрес: Пловдив 4004, ул. Задруга 18, „За националния конкурс за есе“ или на електронна поща: info@ehsem.org.
Авторите на първите десет класирани от журито есета ще бъдат поканени да представят текстовете си в рамките на 10 мин. пред студенти и преподаватели на ЕВУИМ. На това изслушване журито има право да задава въпроси на участниците. След представянето ще бъдат официално обявени резултатите и ще се състои церемонията по награждаването.

Оставете коментар