По осем схеми приемат документи във фонд “Земеделие”

Feb 19th, 2016 | От | Category: Общински новини

Земеделските производители в страната могат да подават документи по осем схеми в Държавен фонд “Земеделие”.
При селскостопанските пазарни механизми има три – “Доставка на пресни плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ за учебната 2015/2016 година” /до 13 май/, “Схема на ЕК за интервенционно изкупуване на обикновена пшеница” /до 31 май/ и “Схема за помощ за частно складиране на свинско месо”. За отпускане на кредити има две действащи схеми – “Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство” и “Прием на заявления за разсрочване на предоставените през периода 2008-2010 г. и 2012 г. кредити за закупуване на фураж” /до 29 февруари/.
Действащите схеми за отпускане на държавни помощи са три – “Държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2015 г.” /от 15 февруари до 2 март/, “Държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2016 година” /от 8 февруари до 2 март/ и “Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия” /от 15 до 26 февруари/. ДТ

Оставете коментар