ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

Feb 19th, 2016 | От | Category: Общински новини

Balchik_logo

Предмет на поръчката за доставка: “Закупуване на абонаментни карти и транспортно обслужване по вътрешноградските линии и в района на вилна зона до сп.”Орехите” на пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност със и над 50% през 2016г.”
Процедура:Договаряне без обявление по ЗОП
№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00479-2016-0002
КРАЕН СРОК за подаване на оферти: До 16:00 часа на 15.02.2015 г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: 10:00 часа на 16.02.2016 г.
За въпроси и допълнителна информация: Татяна Василева – гл. специалист СД, телефон 0579 71054
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова – мл. експерт Община Балчик, тел. 0579 71046.

Оставете коментар