Етап на изпълнение на проекта «Трансгранично градинско изкуство по Черноморието», MIS-ETC Code 697, Текиргьол,окръг Констанца през периода 13 август 2013 г. – 31 декември 2015 г.

Jan 31st, 2016 | От | Category: ДРУГИ

  Проектът „Трансгранично градинско изкуство по Черноморието”, MIS-ETC Code 697, координиран от Общината в Текиргьол, е финансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 на социалното и икономическото развитие, област на интервенция 1 – подкрепа на трансграничното сътрудничество в областта на бизнеса и насърчаване на регионалния образ и идентичност, на основание Договор за финансиране № 50762/25.06.2013 г./12.07.2013 г., сключен с Министерството на регионалното развитие и обществената администрация в качеството му на Управляваща институция по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. Проектът има за цел да развие трансграничния туризъм чрез разнообразяване на природните и културните обекти в районите на град Текиргьол, Румъния и град Балчик, България, чрез създаване на Ботаническа градина Текиргьол и модернизиране на Университетската ботаническата градина в Балчик, България. Едновременно с това, проектът цели насърчаване на съвместните трансгранични инициативи и стратегии в областта на туризма. Проектът предлага да се допълнят туристическите услуги в районите на Текиргьол и Балчик посредством продукт, с който се акцентира върху културните и исторически забележителности, предмет на различни видове туризъм, които могат да се практикуват в региона: културен (исторически), природен туризъм, еко-туризъм. Петте участници в проекта – Община Текиргьол и Университет „Овидий” – Констанца от Румъния и Културен център „Двореца” – Балчик, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Университетска ботаническа градина – Балчик и Община Балчик от България, активно работят по изпълнението на дейностите, които са свързани с постигане на дългосрочни резултати за устойчивото икономическо развитие на трансграничния регион.
Проектът е с общ бюджет от 1.228.217,86 евро, от които избираемата част от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 1.041.774,39 евро, а тази от националния бюджет възлиза на 159.668,32 евро.

Оставете коментар