Най-после на територията на Община Балчик ще има тенис център – да, в “Албена”!

Jan 31st, 2016 | От | Category: ДРУГИ

К.К. „Албена” има инвестиционно намерение да изгради Тенис център, южно от х-л „Добруджа” и източно от КИЦ (културно-информационен център), на мястото на атракционни съоръжения на луна-парка в курорта. Предвижда се изграждането на общо 13-14 тенис-корта, обслужваща сграда и алейна мрежа, като инвестиционното намерение ще бъде реализирано на два етапа.
Етап 1: На първи етап от изграждането на тенис центъра ще бъдат изпълнени: самостоятелен централния корт с размери 40,74м / 20,74м светло разстояние и още 6 бр. кортове със светли размери: 37,50м / 19,50м. Необходимите обслужващи помещения като съблекални със санитарни възли, треньорски и съдийски офис, помещение за персонала и др. ще бъдат разположени в съществуващи помещения на първия етаж на офисната сграда на КИЦ след тяхната реконструкция и модернизация.Ще бъде ремонтиран съществуващият паркинг, източно от КИЦ.
Нови паркоместа (зелена с-ма), с нов подход за техника и навес за шамот ще се реализират от южна страна на тенис-кортове № 4, 5, 6. Премества се водовземането и се изгражда нов асфалтиран „джоб” за зареждане на цистерни с вода.Проектът предвижда разширяване и реконструиране на съществуващата алея от площада пред КИЦ в източна посока до ново кръгло площадно пространство с място за детска площадка, спорти съоръжения на открито и др.
Етап 2: Вторият етап предвижда изграждане на други 6 или 7 корта със светли размери: 37,50м /19,50м, северно от Етап 1. Довършва се алейната мрежа чрез изграждане на нови трасета, съобразени изцяло с композиционното решение на групите тенис-кортове.
Ще бъде извършена реконструкция на площада пред КИЦ чрез подмяна на настилки, изграждане на фонтан и др. Ще бъде изградена нова двуетажна обслужваща сграда като пристройка към офисната част на КИЦ, в която да се разположат: приемно фоайе, зала за пресконференции и срещи, покрита тераса, ориентирана към централен корт и прилежащо малко заведение за хранене и др.
Ще бъдат изградени допълнителни паркоместа („зелена” с-ма). ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: Площ на благоустроявания терен за етап 1: 12,5дка
– площ терени тенис-кортове: 5 181м2
– реконструкция алейна мрежа: 2 325м2
Площ на благоустроявания терен за етап 2: 15дка
– площ терени тенис-кортове: 4 350м2
– реконструкция алейна мрежа: 1 350м2
Балчишки телеграф

Оставете коментар