Подобряване достъпа до заетост в Община Балчик”

Jan 31st, 2016 | От | Category: ДРУГИ

Balchik_logo

Проектното предложение на Община Балчик по схемата BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ” е разработено в отговор на проблемите, породени от наличието на много млади хора, които нито учат, нито работят, нито желаят да си търсят работа.
Целта е не само тези младежи да се накарат да се запишат като безработни в бюрата по труда, а действително да подобрят уменията и квалификацията си, за да имат шанс да се реализират на пазара на труда. Включените в проекта дейности ще помогнат за улесняването на прехода от образование към заетост на младежите с неуспешна реализация на пазара на труда.
В резултат от дейностите по проекта 80 младежи от целевата група ще преминат мотивационно обучение и ще бъдат насочени за регистрация в Дирекция „Бюро по труда”, 60 от тях ще се включат в обучение за придобиване на професионална квалификация, а 45 ще бъдат наети в общинско предприятие „БКС” – Балчик.”

Оставете коментар