Военна обява

Jan 31st, 2016 | От | Category: обяви

Със Заповед КВ-24 / 15.01.2016 г. на Министъра на отбраната Николай Ненчев са обявени вакантни длъжности във ВМС на Р.България: 80 (осемдесет) вакантни длъжности във военни формирования на Военноморските сили и 3 (три) вакантни длъжности във ВВМУ „Н. И. Вапцаров”, съгласно Приложение No 1, които следва да се
заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Конкурсът ще се проведе, във военно формирование 34400 – Варна.
Справки на интернет страницата на Министерство на отбраната.

Оставете коментар