ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Jan 31st, 2016 | От | Category: обяви

Balchik_logo

Предмет на поръчката: “Избор на изпълнители за извършване на оценка на съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Балчик по обособени позиции”
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 29.01.2016 г.
Настоящата публична покана е публикувана под номер 9049742 сайта на АОП.
За въпроси и допълнителна информация: Емил Раданов – ст. специалист ИДК – 0579 71064
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова – мл. експерт Община Балчик, тел. 0579 71046.

Оставете коментар