Морски клуб Балчик свиква

Jan 31st, 2016 | От | Category: ДРУГИ

На 30 януари от 18:00 ч. в хотел “Селена” Балчик своите членове на годишно отчетно събрание.
Дневен ред:
1. Отчет на дейността за 2015 г.;
2. Приемане на спортен календар за 2016 г.;
3. Разни
При липса на кворум, събранието ще се проведе в същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред

Оставете коментар