Пенсионерите имат нужда от по-сносен живот!

Jan 24th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

pix2_1Общинският съвет на пенсионерите с председател Ангел Събев и председателите на пенсионерските клубове от Общината – на тържество в ресторант “Престиж” на 15.01.2016 г.                                                  Фото: Маруся КОСТОВА

 

Г-н Събев, вече 9 години сте председател на Общинския съвет на пенсионерите. На 15 януари 2016 г. се събрахте с председателите на отделните клубове от Общината на тържество и отчет за изминалата година. Какво казахте на своите колеги на това първо за годината събиране:
От името на Управителния съвет на Общинската пенсионерска организация поздравих председателите на клубове по места, пожелах им здраве, щастие и спорна организационна работа.
Безспорно, изминалата 2015 година беше динамична. Година на разнообразни случки и събития, които се отразиха в нашата работа. Ние, пенсионерите, не участваме вече пряко в икономиката на страната. Каквото сме могли, дали сме за страната си. Имаме трудов стаж от 30, 35, 40 и даже 50 години в различни области – здравеопазване, просвета, селско стопанство, в заводите и предприятията на Общината. Не са малко трудовите ни години. Но държавата пренебрегва пенсионерското съсловие. Правейки съпоставка с други държави, разликата е огромна. Пропаднаха всякакви обещания, че ще има реформа, че ще има уеднаквяване, сближавания до Хората от „Третата възраст” от страните на ЕС. България е на последно място по големина на пенсионното заплащане. Нашият пенсионер линее, мъртвее с най-малката пенсия в цяла Европа.
Каква е насочеността на Вашата работа през Новата 2016 година?
По традиция в началото на всяка календарна година приемаме План-програма за дейността на ОбС и пенсионерските клубове. В нея отбелязваме различни културно-масови мероприятия, чествания на бележити дати и годишнини, събирания за обмяна на опит и др. Особено внимание обръщаме на художествената самодейност, съвместно с читалищата. Забележителен е ежегодният на 1 август Национален преглед на художествената самодейност в НЧ „Паисий Хилендарски”, където тази година участваха над 800 пенсионери от 90 групи и множество индивидуални изпълнители. Председателят на журито Надежда Касабова от НС на пенсионерите даде висока оценка за масовостта и добрата организация на Прегледа в доклада си на пленума, проведен на 12.12.2015 г. в София. Н.Касабова сподели, че е дълбоко впечатлена от Балчик, от съдействието на Балчишката община, на ОбС на пенсионерите, въпреки напредналата възраст на членовете на отделните клубове и художествени колективи.
Кои събития отбелязахте специално?
На високо ниво бяха отбелязани: 75-годишнината от възвръщането на Южна Добруджа към майка България. Участвахме в градското тържество и в Първия международен форум „Българско наследство” от 28 до 31 август 2015 г., където специално разговаряхме и създадохме връзки с художествени колективи от Бесарабия, Молдова. Наши колективи от Оброчище, Гурково, Дропла, Стражица и индивидуални изпълнители бяха наградени с плакети и купи за отлично представяне във фолклорния конкурс за автентични български песни и танци. Заедно с Литературния клуб и много граждани обсъдихме книгите на добруджанските краеведи Иван Радев, Люба Радославова, Георги Балабанов, Иван Доминика, Петър Янков и др. Пак в рамките на форума „Българско наследство” чухме историците акад.Георги Марков, проф. Николай Червенков, проф.Елена Рацеева, проф.Калчо Калчев, поети и писатели от Балчик и Бесарабска Молдова.
1 октомври се наложи като Международен празник на възрастните хора, изпъкващ пред Международния ден на музиката и поезията.
С висока отговорност организираме този ден в местността „Текето” в с.Оброчище Общински събор на пенсионерите. „Текето” стана истински културен, религиозен, исторически център в нашата Община, след като по европейски проект бе изцяло подновен и реставриран. Благодарим за това, че ОбА ни дава възможност да празнуваме там, че кметът г-н Николай Ангелов удържа на обещанието си и ние можем, над 350 души, с безплатен транспорт и обяд, под покрив, който не тече и на добър заслон да празнуваме 1 октомври.
Излизате ли извън Общината?
Ежегодно участваме във Варненския „Листопад на спомените” и в Празниците на виното, на изобилието в МОЛ Варна. На 21—22 ноември участвахме в Нац.преглед на художествената самодейност, който се проведе в Културния дом на Армията в София. Проф.П.Льондев даде висока оценка като председател на журито за нашите колективи: „Блага дума” с.Сенокос, завоювал златен медал, с р-л Хр.Христов; „Екрене” с.Кранево, с р-л Николина Стефанова и „Росна китка”, с р-л Стойка Георгиева, към Сдружението на военноинвалидите и военнопострадалите в Община Балчик. Имаме и редица срещи в и извън Общината с подобни колективи, от които срещи се връщаме доволни и с идеи за организиране на още по-сносен организационен живот.
Много пенсионери казват, че клубовете за тях са като втори дом, нали!
Да. Балчишките клубове, макар и доста на брой – 24, са добре обзаведени, отговарят на условията за хигиенна поддръжка и постоянно се модернизират. Особено сме благодарни за това на ОбА и ОбС Балчик, защото кметът г-н Николай Ангелов и председателят г-н Атанас Жечев лично се ангажират.
Години наред УС на Кооперация „Черно море – Балчик”, с председател Младен Мартинов, както и други кооперации и арендатори по места, даряват на клубовете по 200 лв. годишно за провеждане на пенсионерски мероприятия. В края на есенния сезон бе открит още един нов, модерен клуб на пенсионера в кв.”Възраждане” /”Гемеджито”/с председател Димитричка Темелкова. Трябва да има клубове на пенсионера, защото младите все повече намаляват, а пенсионерите трябва да изживяват в добри условия своята старост, когато са в своя втори дом – клуба – казват Илия Илиев /Илюшата/, Тодор Добрев, Сава Мартинов, Цветан Цветков и Михаил Павлов, на чиято здрава 90-годишнина се възхищавахме. За съжаление обществено най-активният Михаил Павлов е вече покойник, но всички вървят по реда си и обсъждат това с приятелите, с връстниците си, с бившите си колеги – в клуба, в острова на своя достоен социален статус.
Маруся КОСТОВА

Оставете коментар