Покана на Шахматен клуб “Балчик”

Jan 14th, 2016 | От | Category: обяви

Покана Шахматен клуб „Балчик” свиква своите членове на Общо събрание на 14 февруари 2016 година в 17.00 часа,което ще се проведе в залата на шахматния клуб,намиращ се на ул. „Дионисополис” № 3. Дневен ред: 1.Отчет на дейността на ШК „Балчик” за 2015 година 2.Приемане на спортен календар за 2016 година 3.Приемане на нови членове 4.Разни-предложения,въпроси При липса на кворум,събранието ще се проведе на същия ден,един час по-късно,на същото място и при същия дневен ред.
Красимир Кирчев, Председател на ШК „Балчик”

Оставете коментар