ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Dec 21st, 2015 | От | Category: ДРУГИ

Туристическо сдружение „Каварна“ провежда конкурс на тема „Иновативни, креативни, предприемчиви“ с номинации в следните три категории:
•„Млад предприемач“
•„Иновативна бизнес идея, реализирана на територията на „Шабла-Каварна-Балчик“
•„Най-успешно събитие за популяризиране на региона, организирано от представители на публичния или неправителствения сектор на територията на „Шабла-Каварна-Балчик“.
Конкурсът се организра в изпълнение на проект „Насърчаване на предприемачеството в сектор „Туризъм“ и свързаните с него сектори чрез иновативен трансфер на знания и умения в областта на предприемачеството, въвеждането на иновации и прилагането на информационни и комуникационни технологии“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ по Местна стратегия за развитие на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ чрез ОП за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европесйкия фонд за рибарство.
Участие в категория „Млад предприемач“ могат да вземат всички физически лица – предприемачи или управители на юридически лица на възраст между 18 и 40 години, които през последните три години са стартирали успешно бизнес начинание на територията на „Шабла-Каварна-Балчик“ или имат идея за стартиране на бизнес в сферата на туризма и свързаните с него сектори – хотелиерство, ресторантъорство, услуги за отдих и развлечение, транспортни услуги, организиране на спортни, културни и/или развлекателни мероприятия или всякаква друга креативна дейност, водеща до привличане на туристи и посетители на територията на „Шабла-Каварна-Балчик“.
Допустими за участие в категория „Иновативна бизнес идея, реализирана на територията на „Шабла-Каварна-Балчик“ са всички физически и юридически лица, които имат успешно реализирана иновативна бизнес идея. Съгласно условията на конкурса, за да бъде приета за иновативна реализираната бизнес идея, тя трябва да е свързана с въвеждането на нов за региона продукт, услуга, технология или прилагането на нови организацинни, маркетингови подходи или концепции, които вече да се достигнали до потребитeля. В основата на реализираната бизнес идея трябва да има нещо ново, различно от осъществяванато до момента.
Третата категория, в която ще бъде избран победител в конкурса, е за „Най-успешно събитие за популяризиране на региона „Шабла-Каварна-Балчик“.
В тази категория участие могат да вземат представители на публичния или неправителствения сектор, осъществяващи дейност на територията на „Шабла-Каварна-Балчик“, които през последната една година успешно са реализирали публично събитие, което е довело до популяризирането на региона и неговите природни, културни, исторически богатства.
Всички заинтересовани страни могат да изпращат информация за техните успешни начинания във всяка една от категориите в срок до 22.12.2015 г. на адрес:
гр. Каварна 9650,
ул. „Дончо Ил. Стойков“ № 10
или
e-mail: tur.sd.kavarna@gmail.com.
Няма изисквания относно начина на представяне на кандидатурите, стига те да отговарят на условията за участиe. Формата за участие е напълно свободна, в унисон с мотото на конкурса, насърчаващо иновативността, креативността и предприемчивостта.
Победителите във всяка една категория на конкурса ще бъдат избрани от петчленно жури в състав експерти в областта на туризма и предприемачеството, а наградите ще бъдат връчени на официална закриваща конференция, която ще се проведе на 29.12.2015 г. в град Каварна.

Оставете коментар