Гагаузите са най-старите и чисти добруджански българи

Dec 21st, 2015 | От | Category: ДРУГИ

За първи път прозвището гагаузин влиза в официално обръщение през 1869 г.
Опитите за създаване на нови нации е абсурд, присъщ на Балканския полуостров и за съжаление, засягащ преди всичко нас, българите. Най-агресивно в това отношение си остава малкото на брой племе на сърбите, получило огромно самочувствие и грандомански претенции от безцеремонното вмешателство на Великите сили в съдбата на балканските държави. Т. нар. македонска нация бе формирана по изкуствен начин на територията на етническия конгломерат Югославия, който не можеше да не се разпадне. В най-ново време сърбите се опитаха да наложат и т. н. шиптърска нация, чрез терминологично разграничаване на албанския език в Албания от “шиптърския”, в която включват българите от двете страни на границата между България и бивша Югославия.
Южните ни съседи – гърците, причисляват древните общности на каракачаните, цинцарите и куцовласите от полуострова към древните гърци, а за помаците от южните склонове на Родопите, които говорят чист български език, са измислили екзотичното и смехотворно название “славяногласни елини”. Напечатали са им и гръцки учебници. Други интереси провокират прогласяването на “помашка нация”, на основата на мюсюлманската религия. Може би най-големият абсурд, станал реалност в наше мреме, е определянето от някои турски и руски учени на гагаузите в Молдовия, Украйна и Средна Азия за тюрки или направо турци. И тъй като не може с лека ръка да се игнорира православната им християнска вяра, се стига до абсурда да се говори за “християнизирани тюрки”.
Целта – да се разцепи компактната българска общност на някогашните изселници от България в Бужака, е отчасти постигната. Може ли да си представим, как биха се обърнали в гроба онези смели и твърди българи защитници на Калиакренската крепост от османлиите, пък и техните потомци, съхранили легендата за саможертвата на 40-те български девойки, хвърлили се в морето, за да защитят родовото си българско достойнство, ако разберат, че техните потомци след 600 години са станали турци?
Според Д. И. Гургуров, автор на сериозното изследване “Гагаузите – потомци на тюрко-огузите или славяно-българите”, публикувано в Кишинев през 1998 г., прадедите на гагаузите, преселили се в Буджак, са основно от съседна Добруджа и околностите на град Варна. Селата Гайдари, Конгаз, Табака, Ново село, Кирсово, Чадър и някои други, са основани от преселници от Северна Добруджа, която в днешно време се намира в състава на Румъния, а в селата Авдарма, Бешалма, Бешгиоз, Дизгинджа, Джолтай, Димитровка, Етулия, Казаклия, Кайраклия, Кирит-Лунга, Кирсово, Копчак, Томай, Червеноармейск, Чишмикьой, Чумай и градовете Вулканещи, Чадър-Лунга, Комрат – основно са преселници от Южна Добруджа и околностите на град Варна.
Най-старото заварено от завоевателите добруджанско население е било подложено на големи репресии. Под заплахата от физическо изтребване, то губи матерния си език но запазва християнската си вяра. Друга част – т.н. гаджали, губят и езика и вярата си. Името българин въобще изчезва. Една малка част все пак успяла да запази българския си език и християнската си вяра, получава названието тукани.
Векове наред Добруджа е воинско вървилище изходен пункт за султанските завоевания на изток и османлиите не са допускали тилът им да бъде застрашен от еднородно българско християнско население. Мнозинството от днешното население на Северна и Южна Добруджа са потомци на по-късни, едва от 19 в., преселвания на българи от Балкана и Тракия – най-вече овчари от Котел, Жеравна, Раковица, Ичера, Панагюрище, Ямбол, Сливен, Загорието, Македония, че и чак от Кешан на Мраморно море. Прадедите на т.н. гагаузи се преселват в Буджак (Бесарабия) основно през 1806-1812 г. Руските власти са ги записвали като българи. И много по-късно се появява тюркската версия за произхода на гагаузите.
За първи път прозвището гагаузин, според Димитрий Гургуров, влиза в официално обръщение през 1869 г., чрез записките на проф. В. Григорович от Новоросийския /Одески/ университет. Като пътешественик, той посещава съвсем за кратко Комрат и впечатлен от турския език, употребяван от тамошните българи-колонисти, става може би неволен автор на лъжливата теория за тюрското произхождение на гагаузите. В книгата си “Не заблудата, а лъжата за гагаузите” тюркологът проф. Емил Боев пише: Гагаузката идея беше внесена сред българите, известни и с прозвището гагаузи, от страна на чужденци, изпълняващи определени политически задачи но чрез привърженици сред самите гагаузи, стремящи се към тяхното отделяне от българите в бившия Съветски съюз се превърна в държавна политика. Руски и азербайджански учени се стремяха да открият у гагаузите небългарски черти, за да ги утвърдят чрез тях като тюрска общност. До Втората световна война Турция не търсеше научни доказателства за произхода на гагаузите, тя просто ги обяви за турци и премина към вербуване на своя “пета колона” сред тях.
За съжаление, общественността в България е малко осведомена за противопоставянето на туканите(българи) с гагаузите (българи) в днешната Молдовска република. В допълнението към книгата си “Гагаузите – потомци на тюрките-огузи или на славяно-българите” Димитрий Гургуров съобщава: Съвсем неотдавна /ноември 1997 г./ в гагаузките училища в Буджака се появиха нови учебници с латински алафит – “Ана Дил”. В тях Д. Танасоглу разказва за преселението на гагаузите от изток/Алтай/ на запад. Освен това, той дава портрет на Огуз хан, предводителя на огузите, пра-пра-прадеди на съвременните гагаузи. Фалшификациите са в ход и не търпят коментар.
Не само на Балканите, но и в Европа, няма друга нация като нашата, заредена с такъв дълговечен наивитет стигащ до нихилизъм. Само ние сред нашите съседи все още нямаме изградена национална доктрина. И както справедливо отбелязва проф. Емил Боев “вината за сегашното положение е преди всичко на българската държава и българската общественост, които не защитиха и не опазиха духовното единство на българското племе. От годините на Освобождението, та до наши дни, не бе направено нищо сериозно, за да може българчето още от школото да опознае себе си като рожба на един народ, представен в своето етнографско и териториално многообразие.
Ако в учебниците кратко и ясно бяха описани мизийци, тракийци, македонци, торлаци, капанци, ваяци, гагаузи и т.н., съвременният българин когато чуе тези названия, не би си мислил за отмрели чужди народи, не би ги свързвал с гърци, турци, сърби, власи и още с какви ли не.
Александър ЛАМБОВ

Оставете коментар