Увеличена такса за битови отпадъци през 2016 г. в Балчик

Dec 14th, 2015 | От | Category: ДРУГИ

Община Балчик предвижда размерът на таксата за битови отпадъци през 2016 година да се увеличи, съобщи кметът Николай Ангелов. Причината е, че от този месец започва да функционира претоварната станция със сепарираща инсталация край града. Оттам отпадъците ще се превозват в регионалното депо в село Стожер. За всеки тон отпадък в претоварната станция трябва да се плаща такса от над 32 лева, а за всеки тон, депониран на депото в Стожер – по над 40 лева.
Разчетите сочат, че за целта Община Балчик трябва да осигури допълнително над 1 млн. лева или общо 3,7 млн. лв. при прогнозно количество на отпадъка 16 хиляди тона. Николай Ангелов обясни още, че се повишава само частта за депониране на отпадъци, т. е. изравнява се на 2 промила за всички населени места, които досега са плащали диференцирано. Разходите за събиране и превозване, както и тези за поддръжка на обществените терени няма да се променят. Така таксата за различните населени места ще варира от 3,64 до 5,80 промила. Най-чувствително увеличението ще засегне живеещите в Балчик, тъй като там данъчните оценки на сградите са по-високи.
/Б.Т./

Оставете коментар