Решение на Административен съд – гр. Добрич

Dec 7th, 2015 | От | Category: ДРУГИ

Административен съд гр.Добрич V-ти състав РЕШИ:

ОБЯВЯВА ЗА
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН
по жалба на ПП ”Движение за права и свободи” проведеният на 25.10.2015г.

обективиран в решение № 276 от 27.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Балчик.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ
в 7 / седем дневен срок от обявяването му.
Нели КАМЕНСКА, председател на ДАС

Оставете коментар