ОУ “Антим I” Балчик – обществена поръчка

Nov 15th, 2015 | От | Category: ДРУГИ

Предмет на поръчката:
„Доставка, инсталиране, конфигуриране, пускане в действие и гаранционно обслужване на 28 терминални работни места”за видеоинтензивни приложения” с 2 сървъра за изграждане на два компютърни кабинета за нуждите на ОУ “Антим І” гр. Балчик по Националната програма “ИКТ в училище”
Краен срок за получаване на оферти:
до 16:00 часа на 20.11.2015 г.
Офертите се подават лично
9600, гр. Балчик, ул.”Дунав” № 16, ОУ „Антим І” – гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Милена Ралева – ЗАТС ОУ „Антим І” тел. 0579/ 7-22-56.
Настоящата публична покана е публикувана под номер 9047487 сайта на АОП. Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Милена Ралева,
телефон 0579/74507

Оставете коментар