ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Nov 8th, 2015 | От | Category: ДРУГИ

Уважаеми сънародници!
Уважаеми жители на Тараклийски национално-културен район!
Приемете моите искрени поздравления по случай 29 октомври – Деня на Бесарабските българи – един национален празник, обърнат към онези, които запазиха духа си и най-здравите и дълбоки корени на българската духовност в Бесарабия. През 1938 година в България тържествено е отбелязана 100-годишнината от освещаването на храм-паметника в Болград ”Свето Преображение Господне”.
Именно тогава се ражда инициативата 29 октомври да бъде ден на Бесарабските българи. С този акт се отдава дължимото уважение на Бесарабските българи към участието им в борбата за национално и културно възраждане на българския народ, както и за ролята им в строителство на България след Освобождението през 1878 година. В продължение на 200 години и повече българите и другите националности живеят в мир и съгласие в землите на новото ни Отечество.
Бесарабските българите и другите националности в Тараклийски район са имали конкретни прояви на своята преданост към новото ни Отечество, доказахме че в най нестабилното време в нашата най-съвремена история се проевихме като пазачи и гаранти за запазването на мира и целостта на Република Молдова.
Най-важни за цялото българско население в Молдова са Указът на Президента на Република Молдова «За някои мерки за развитието на българската национална култура» от 30 март 1992 г. и Постановлението на Правителството на Република Молдова «За развитието на националната култура на българското населения» от 23 юни 1992 г.
Тези документи станаха епохални и имат огромно значение за българите от цяла Молдова. Днес, Тараклийски район се превърна в общопризнат център за развитие на българския език, култура и пазител на българските традиции в Република Молдова.
Функционира Тараклийският държавен университет „Григорий Цамбалак”, работят българският театър «Смешен петък» и професионалният ансамбъл за български песни и танци «Родолюбие», водят се и се транслират предавания на български език по телевизионния канал NTS и радио «Албена», в почти всички училищата и лицеи се преподава предметът „Роден език”.
С цел по-хармоничното развитие на българската идентичност, осигуряването на условия за запазване и развитие на Тараклийски район, съветниците на район Тараклия и цяла българска общност на Република Молдова неоднократно се обръщали към Парламента на Републиката за получаване на особен статут на Тараклийски район.
За нас е особено важно признаването от Парламента на законопроекта за «Особен статут на Тараклийския национално-културен район». Реализация на нашето искане ще допренесе запазване сред нас българска култура и национално самосъзнание. Убеден съм в уместността на инициативата за «Особен статут на Тараклийския национално-културен район».
Пожелавам на всички Нас Бесарабски българи, чиято мисия днес е да опазим и съхраним българското, да запазим и да си въсхваляваме от нашета история, духовност и традиция, защото миналото е отправна точка към нашето бъдеще.
Честит празник – Ден на Бесарабските българи !!!
Кирил БОРИМЕЧКОВ

Оставете коментар