Кандидати за кметове на кметства

Nov 1st, 2015 | От | Category: ДРУГИ

Спечелилите и тези, които отиват на балотаж, са подчертани с по-тъмен курсив

с. Безводица – балотаж
1. Марин Димов Дянков
„Реформаторски блок” – 48 гл., 22,12%
2. Милен Младенов Господинов – Партия „ДПС”
3. Коста Костов Иванов – Партия „АБВ”
4. Желязко Георгиев Асенов – Партия „БСП“ – 41 гл., 18,89%
5. Йордан Енев Йорданов – Партия „НФСБ”
6. Искра Мирославова Банова – Партия „ГЕРБ”
7. Съби Крумов Василев – МК „Силен Балчик”
с. Бобовец
1. Марийка Иванова Панайотова – Партия СПС „Защита”
2. Орхан Юсеинов Алиев – Партия „ДПС” – 52 гл., 91,23%
с. Гурково
1. Тодор Иванов Георгиев – Инициативен комитет – 258 гл., 92,81%
2. Петър Василев Петров – Партия „Атака”
с. Дропла – балотаж
1. Денчо Маринов Попов – Партия „БСП“ – 50 гл., 28,41%
2. Севгин Реджебов Расимов – Инициативен комитет
3. Мехмед Хасан Расим – Партия „ДПС” – 63 гл., 35,80%
4. Стефка Илиева Димитрова – Партия „НФСБ”
с. Дъбрава
1. Валентин Станчев Иванов – Партия „АБВ”
2. Стойка Йорданова Донева – МК „Силен Балчик” – 74 гл., 69,16%
3. Зафирка Драгомирова Гецова – Партия „ГЕРБ”
с. Змеево – балотаж
1. Иван Желев Пенев – МК „Силен Балчик” – 61 гл., 27,23%
2. Николай Иванов Йорданов – Партия „ГЕРБ”
3. Илийчо Андреев Илиев-Коалиция „Реформаторски блок” – 211 гл., 49,58%
4. Петър Тодоров Бонев – Партия „Атака”

с. Кранево
1. Румен Петров Николов – Инициативен комитет – 336 гл., 56%
2. Даниела Василева Пеловска – Партия „ГЕРБ”

с. Кремена
1. Галин Петров Георгиев – Партия „БСП“ – 37 гл., 50,68%
2. Ганка Димова Георгиева – Партия „ГЕРБ”
3. Тони Йорданов Николов – Партия „АБВ”
4. Павлинка Василева Петрова – Партия „ДПС”
5. Ерджан Кязимов Тахиров – Партия “Обединени земеделци”

с. Ляхово
1. Асан Халидов Мехмедов – Партия „ГЕРБ”
2. Реджеб Ибрямов Реджебов – Партия „ДПС” – 174 гл., 71,90 %
с. Оброчище – балотаж
1. Стоил Илиев Николов – Партия „БСП“
2. Иван Петков Иванов – Партия „АБВ”
3. Павлина Данаилова Стоева – МК „Силен Балчик” – 175 гл., 18,66%
4. Данаил Петров Караджов – Партия „ГЕРБ” – 397 гл., 42,32%
5. Стефан Георгиев Николов – Партия „НФСБ”
6. Стефан Димов Карамфилов – Партия „ВМРО – БНД”

с. Пряспа
1. Ерол Реджебов Салиев – Партия „АБВ”
2. Минка Атанасова Николова – Коалиция „Реформаторски блок”
3. Шериф Яшяр Демир – Партия „ДПС”
4. Васил Цонев Илиев – Инициативен комитет
5. Сергей Панайотов Георгиев – МК „Силен Балчик” – 67 гл., 53,17%
6. Апостол Христов Апостолов – Партия „ГЕРБ”
с. Рогачево
1. Кирил Николов Мирчев – Партия „ГЕРБ”
2. Петранка Димитрова Колева – Партия „НФСБ”
3. Тодор Иванов Грудев – Коалиция „Реформаторски блок”
4. Илиана Димитрова Димитрова – МК „Силен Балчик” – 130 гл., 63,41%
с. Сенокос – балотаж
1. Венцислав Валентинов Василев – Партия „ДПС” – 79 гл., 21,76%
2. Красимир Иванов Георгиев – Коалиция „Реформаторски блок”
3. Михаил Атанасов Милчев – Партия „БСП“ – 168 гл., 46,28%
4. Рачо Атанасов Райчев – Коалиция „Земеделците”
5. Веселин Мирославов Димитров – Партия „АБВ”
6. Пеньо Атанасов Пенев – Партия „ГЕРБ”

с. Соколово – балотаж
1. Енчо Маринов Липовански – Коалиция „Земеделците”
2. Минко Маринов Попов – Партия „БСП“ – 161 гл., 33,47%
3. Джеват Махмуд Махмуд – Партия „ДПС” – 182 гл., 37,84%
4. Марчо Марев Митев- МК „Силен Балчик”
5. Ставри Димитров Николов – Партия “Обединени земеделци”

с. Стражица
1. Димитричка Николова Ганчева – Партия СПС „Защита”
2. Севал Аптраманова Костова – Партия „ГЕРБ”
3. Добрин Янков Добрев – Партия „НФСБ”
4. Сурай Февзи Насуф – Коалиция „Реформаторски блок”
5. Шукри Али Шукри – Партия „ДПС” – 190 гл., 66,90%

с. Тригорци – балотаж
1. Елица Димитрова Карлукова – Инициативен комитет – 36 гл., 49,32%
2. Джошкун Исмаил Демир – Коалиция „Земеделците” – 26гл., 35,62%
3. Невена Петрова Андреева – Партия „ГЕРБ”

с. Царичино
1. Георги Илиев Генов – Партия „БСП“ – 85 гл., 74,56%
2. Васил Георгиев Димитров – Партия „АБВ”
3. Милена Руменова Александрова – Партия „ВМРО – БНД”
4. Анастасия Стоянова Димова – Партия „НФСБ”

с. Църква – балотаж
1. Константин Добрев Добрев – „Земеделците”
2. Гергана Стоянова Димитрова – Петкова – Партия „ГЕРБ” – 78 гл., 35,45%
3. Ясен Димитров Иванов – Партия „ВМРО – БНД”
4. Калин Костадинов Калчев – Партия „БСП“ – 63 гл., 28,64%

Оставете коментар