ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК П О К А Н А

Oct 18th, 2015 | От | Category: ДРУГИ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 15 октомври 2015 година (четвъртък) от 09.?? часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния
Д н е в е н р е д:
1. Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове.
Вносител: Митко Петров – зам.-кмет на общината
2. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Балчик, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС
3. Изразяване на мнение за опрощаване на дълг от надвзета пенсия.
Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС
4. Приемане на решение за предоставяне на 6 броя ютии и 6 броя дъски за гладени на Гвардейски представителен духов оркестър към Националната гвардейска част на Българската армия.
Вносител: Митко Петров – зам.-кмет на общината
5. Финансиране на разхода за ДДС на СНЦ „Морски клуб” град Балчик по проект „Повишаване на качеството на живот на децата от рибарската област, чрез развитие на морските спортове”.
Вносител: Митко Петров – зам.-кмет на общината
Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИЛЕТНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.
Виктор Лучиянов
Председател
на ОбС-Балчик

Оставете коментар